Islam Quran

Introduction of Islam by the Qur'an - ALIF LAM MIM. (1) The revelation of this Book free of doubt and involution is from the Lord of all the worlds. (2) Or do they say he has fabricated it? In fact, it is the truth from your Lord so that you may warn the people to whom no admonisher was sent before you. They may haply come to guidance. (3)

Islam Quran

Introduction of Islam by the Qur'an - ALIF LAM MIM. (1) The revelation of this Book free of doubt and involution is from the Lord of all the worlds. (2) Or do they say he has fabricated it? In fact, it is the truth from your Lord so that you may warn the people to whom no admonisher was sent before you. They may haply come to guidance. (3)

Islam Quran

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

IN THE NAME OF GOD

ALIF LAM MIM. (1) The revelation of this Book free of doubt and involution is from the Lord of all the worlds. (2) Or do they say he has fabricated it? In fact, it is the truth from your Lord so that you may warn the people to whom no admonisher was sent before you. They may haply come to guidance. (3) It is God who created the heavens and the earth and all that lies between them, in six spans, then assumed all authority. You have no protector other than Him, nor any intercessor. Will you not be warned even then? (4) He regulates all affairs from high to low, then they rise to perfection step by step in a (heavenly) day whose measure is a thousand years of your reckoning. (5) Such is (He) the knower of the unknown and the known, the mighty and the merciful, (6) Who made all things He created excellent; and first fashioned man from clay, (7) Then made his offspring from the extract of base fluid, (8) Then proportioned and breathed into him of His spirit, and gave you the senses of hearing, sight and feeling. And yet how little are the thanks you offer! (9) But they say: "When we have mingled with the earth, shall we be created anew?" In fact they deny the meeting with their Lord. (10) Say: "The angel of death appointed over you will take away your soul, then you will be sent back to your Lord." (11)

آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

۸ مطلب با موضوع «Thinking» ثبت شده است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]

 

سورة الرحمن - الجزء السابع والعشرون

Ar-Rahman- Juz 27

 

 [Language of the Quran-Arabic]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

الرَّحْمَـٰنُ ﴿١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿٤ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ ﴿٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ ﴿٨ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ ﴿٩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠ فِیهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ ﴿١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیْحَانُ ﴿١٢ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ﴿١٣ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ ﴿١٤ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ﴿١٦

 

 [Persian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

خداوند رحمان، (۱) قرآن را تعلیم فرمود، (۲) انسان را آفرید، (۳) و به او «بیان» را آموخت. (۴) خورشید و ماه با حساب منظّمی می‌گردند، (۵) و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند! (۶) و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت، (۷) تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)، (۸) و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید! (۹) زمین را برای خلایق آفرید، (۱۰) که در آن میوه‌ها و نخلهای پرشکوفه است، (۱۱) و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی است که بصورت کاه درمی‌آید، و گیاهان خوشبو! (۱۲) پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید (شما ای گروه جنّ و انس)؟! (۱۳) انسان را از گِل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید، (۱۴) و جنّ را از شعله‌های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد! (۱۵) پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟! (۱۶)

 

 

 [Russian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Милосердный - (1) Он научил Корану, (2) сотворил человека, (3) научил его изъясняться. (4) Солнце и луна - по сроку, (5) трава и деревья поклоняются. (6) И небо Он воздвиг и установил весы, (7) чтобы вы не нарушали весов. (8) И устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов! (9) И землю Он положил для тварей. (10) На ней - плоды, и пальмы с чашечками, (11) и злаки с травой, и благоуханные травы. (12) Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? (13) Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная, (14) и сотворил джиннов из чистого огня. (15) Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? (16)

 

 [English]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

THE MOST GRACIOUS (1) has imparted this Qur’an [unto man]. (2) He has created man: (3) He has imparted unto him articulate thought and speech. (4) [At His behest] the sun and the moon run their appointed courses; (5) [before Him] prostrate them­selves the stars and the trees. (6) And the skies has He raised high, and has devised [for all things] a measure, (7) so that you [too, O men,] might never transgress the measure [of what is right]: (8) weigh, therefore, [your deeds] with equity, and cut not the measure short! (9) And the earth has He spread out for all living beings, (10) with fruit thereon, and palm trees with sheathed clusters [of dates], (11) and grain growing tall on its stalks, and sweet-smelling plants. (12) Which, then, of your Sustainer’s powers can you disavow? (13) He has created man out of sounding clay, like pottery, (14) whereas the invisible beings He has created out of a confusing flame of fire. (15) Which, then, of your Sustainer’s powers can you disavow? (16)

 

[Dutch]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

De Barmhartige (1) Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen. (2) Hij schiep den mensch. (3) Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd. (4) De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet. (5) En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen. (6) Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast. (7) Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht. (8) Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet. (9) En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht. (10) Daarop zijn verschillende vruchten en palmboomen, die bloemtrossen dragen. (11) En graan dat kaf en bladeren heeft. (12) Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen? (13) Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk. (14) Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was. (15) Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen? (16)

 

 [French]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Le Tout Miséricordieux. (1) Il a enseigné le Coran. (2) Il a créé l'homme. (3) Il lui a appris à s'exprimer clairement. (4) Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]. (5) Et l'herbe et les arbres se prosternent. (6) Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la balance, (7) afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée: (8) Donnez [toujours] le poids exact et ne faussez pas la pesée. (9) Quant à la terre, Il l'a étendue pour les êtres vivants: (10) il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, (11) tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. (12) Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? (13) Il a crée l'homme d'argile sonnante comme la poterie; (14) et Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. (15) Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? (16)

 

 

[German]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Der Allgnade Erweisende (1) lehrte den Quran, (2) erschuf den Menschen, (3) lehrte ihn das Artikulieren. (4) Die Sonne und der Mond sind nach einer Berechnung. (5) Und das Bodengewächs und die Bäume vollziehen Sudschud. (6) Und den Himmel erhob ER und setzte Al-mizan ein: (7) "Begeht keine Übertretungen hinsichtlich von Al-mizan (8) Und haltet das (mit Al-mizan) Festgestellte nach Gerechtigkeit ein und mindert Al-mizan nicht!" (9) Und die Erde setzte ER für die Lebewesen ein. (10) Auf ihr sind Obst und Dattelbäume mit Blütenkelchen (11) sowie Körner mit Halmen und Blättern. (12) Also, welche von den Wohltaten eures HERRN leugnet ihr beide ab?! (13) ER erschuf den Menschen aus Salsal wie Ton (14) und erschuf die Dschinn aus rauchlosem Feuer. (15) Also welche von den Wohltaten eures HERRN leugnet ihr beide ab?! (16)

 

 [Hindi]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

रहमान ने (1) क़ुरआन सिखाया; (2) उसी ने मनुष्य को पैदा किया; (3) उसे बोलना सिखाया; (4) सूर्य और चन्द्रमा एक हिसाब के पाबन्द है; (5) और तारे और वृक्ष सजदा करते है; (6) उसने आकाश को ऊँचा किया और संतुलन स्थापित किया - (7) कि तुम भी तुला में सीमा का उल्लंघन न करो (8) न्याय के साथ ठीक-ठीक तौलो और तौल में कमी न करो। - (9) और धरती को उसने सृष्टल प्राणियों के लिए बनाया; (10) उसमें स्वादिष्ट फल है और खजूर के वृक्ष है, जिनके फल आवरणों में लिपटे हुए है, (11) और भुसवाले अनाज भी और सुगंधित बेल-बूटा भी (12) तो तुम दोनों अपने रब की अनुकम्पाओं में से किस-किस को झुठलाओगे? (13) उसने मनुष्य को ठीकरी जैसी खनखनाती हुए मिट्टी से पैदा किया; (14) और जिन्न को उसने आग की लपट से पैदा किया (15) फिर तुम दोनों अपने रब की सामर्थ्यों में से किस-किस को झुठलाओगे? (16)

 

[Chinese]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

至仁主 (1) 曾教授《古蘭經》 (2) 他創造了人 (3) 並教人修辭 (4) 日月是依定數而運行的 (5) 草木是順從他的意旨的 (6) 他曾將天升起。他曾規定公平 (7) 以免你們用稱不公 (8) 你們應當秉公地僅守衡度,你們不要使所稱之物份量不足 (9) 他為眾生而將大地放下 (10) 大地上有水果,和有花篦的海棗 (11) 與有稈的五穀和香草 (12) 你們究竟否認你們的主的哪一件恩典呢 (13) 他曾用陶器般的乾土創造人 (14) 他用火焰創造精靈 (15) 你們究竟否認你們的主的哪一件恩典呢 (16)

                                                           

[Japanese]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

慈悲あまねく御方が (1) このクルアーンを教えられた (2) (かれは)人間を創り (3) 物言う術を教えられた (4) 太陽と月は,一つの計算に従い(運行し) (5) 草も木も,(慈悲あまねく御方に)サジダする (6) かれは天を高く掲げ,秤を設けられた (7) あなたがたが秤を不正に用いないためである (8) 厳正に平衡を旨とし量目を少なくしてはならない (9) また大地を,生あるもののために設けられた (10) そこに果実があり,(実を支える)萼を被るナツメヤシ (11) 殻に包まれる穀物と,(その外の)賜物 (12) それであなたがたは,主の恩恵のどれを嘘と言うのか (13) (かれは)陶工のように泥から人間を創られ (14) また火の炎からジン(幽精)を創られた (15) それであなたがたは,主の恩恵のどれを嘘と言うのか (16)

 

[Spanish]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

EL MÁS MISERICORDIOSO (1) ha impartido este Qur’án [al hombre]. (2) Ha creado al hombre: (3) le ha impartido el pensamiento y el lenguaje. (4) [Por mandato Suyo] el sol y la luna siguen sus cursos señalados; (5) [ante Él] se postran las estrellas y los árboles. (6) Ha elevado los cielos, y ha establecido una medida [para todas las cosas], (7) para que vosotros [también, Oh hombres,] no excedáis nunca la medida [de lo correcto]: (8) ¡sopesad, pues, [vuestras acciones] con equidad, y no os quedéis cortos en la medida! (9) Y ha preparado la tierra para todas las criaturas: (10) hay en ella frutas, y palmeras de fruto recubierto, (11) y grano que crece sobre sus tallos, y plantas aromáticas. (12) ¿Cuál, pues, de los poderes de vuestro Sustentador negaréis? (13) Ha creado al hombre de arcilla sonora, como cerámica, (14) mientras que a los seres invisibles los creó de la confusa llama del fuego. (15) ¿Cuál, pues, de los poderes de vuestro Sustentador negaréis? (16)

 

 [Albanian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë), (1) Ai ia mësoi Kur’anin (2) E krijoi njeriun. (3) Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit të shqiptuarit). (4) Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë. (5) Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit). (6) Ai e ngriti qiellin dhe Ai vuri drejtësinë. (7) Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. (8) Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos leni mangu në peshojë! (9) Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. (10) Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma ma shporta të mbështjella. (11) Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese). (12) E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)? (13) Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur. (14) Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym0 e zjarrit. (15) E, cilën begati të Zotit tuaj e mohoni? (16)

 

 [Tatar]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Рәхимле Аллаһ. (1) Расүле Мухәммәд г-мгә Коръәнне өйрәтте. (2) Кешене халык кылды. (3) Ул кешегә сөйләүне вә уку, язуны һәм аңлау-аңлатуны өйрәтте. (4) Кояш вә ай үзләренең юлларында бер билгеле үлчәү белән йөрүчеләрдер. (5) Үләннәр һәм агачлар Аллаһуга сәҗдә кылалар. (6) Аллаһ күкне күтәрде һәм һәрнәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды. (7) Үлчәүдә гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен. (8) Үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез, ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда арттырып үлчәмәгез! (9) Җирне халыклар өчен төзеп куйды. (10) Ул җирдә төрле җимешләр бар һәм хөрмә җимешенең кабыклары иясе булган хөрмә агачлары бардыр. (11) Һәм салам иясе булган игеннәр вә хуш исле чәчәкле үләннәр бардыр. (12) Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез? (13) Аллаһ Адәмне янган кирпеч кеби кипкән балчыктан халык кылды. (14) Дәхи җенне уттан булган ялкыннан халык кылды. (15) Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез? (16)

 

 

[Uyghur]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

مېھرىبان اﷲ (1) قۇرئاننى تەلىم بەردى (ئۇنى ھىپزى قىلىشنى ۋە چۈشىنىشنى ئاسانلاشتۇرۇپ بەردى)، (2) ئىنساننى یاراتتى (3) ئۇنىڭغا (مەقسىتىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن) سۆزلەشنى ئۆگەتتى (4) کۈن بىلەن ئای (ئۆز بۇرجلىرىدا) مۇئەییەن ھېساب بویىچە سەیر قىلىدۇ (5) ئوت - چۆپلەر، دەل - دەرەخلەر سەجدە قىلىدۇ (یەنى اﷲ نىڭ ئىرادىسىگە بویسۇنىدۇ) (6) اﷲ ئاسماننى ئېگىز یاراتتى. ئۆلچەمدە زۇلۇم قىلماسلىقىڭلار ئۈچۈن، اﷲ تارازىنى بېکىتتى (7) اﷲ ئاسماننى ئېگىز یاراتتى. ئۆلچەمدە زۇلۇم قىلماسلىقىڭلار ئۈچۈن، اﷲ تارازىنى بېکىتتى، (8) ئۆلچەمدە ئادىل بۇلۇڭلار، تارازىدا کەم بەرمەڭلار (9) زېمىننى کىشىلەرنىڭ (پایدىلىنىشى) ئۈچۈن (یایپاڭ) قىلدى (10) زېمىندا مېۋىلەر، بوغۇنلۇق خورمىلار بار (11) سامىنى بار دانلىق زىرائەتلەر، خۇش بۇی ئۆسۈملۈکلەر بار (12) (ئى ئىنسانلار! جىنلار!) پەرۋەردىگارىڭلارنىڭ قایسى نېمەتلىرىنى ئىنکار قىلىسىلەر؟ (13) (اﷲ) ئىنساننى (یەنى ئاتاڭلار ئادەمنى) (چەکسە جاراڭلایدىغان) ساپالدەک قۇرۇق لایدىن یاراتتى (14) جىنلارنى ئوتنىڭ یالقۇنىدىن یاراتتى (15) (ئى ئىنسانلار! جىنلار!) پەرۋەردىگارىڭلارنىڭ قایسى نېمەتلىرىنى ئىنکار قىلىسىلەر؟ (16)

 

  [Somali]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

(Eebaha) Raxmaan ah. (1) Wuxuu baray (Nabiga iyo dadka kalaba) Quraanka. (2) Dadkana wuu abuuray. (3) Wuxuuna baray dadka (Hadalka). (4) Qorraxda iyo dayaxuna waxay ku socdaan xisaab. (5) Xiddigga iyo Geedkuba way Sujuudaan (Eebe Dartiis). (6) Samadana Eebaa koryeelay, Garsoorna wuu dajiyay. (7) Si aydaan uga gudbin Caddaaladda. (8) Miisaanka ku hagaajiya Caddaalad, hana nuqaamininna. (9) Dhulkana Eebe wuxuu u dajiyay khalqiga. (10) Dhexdiisa waxaa ah Faakihad (khudaar) iyo Timir Fiido leh. (11) Xubuubna (midho) ball leh iyo udgoona wuu abuuray. (12) Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan (Insi iyo Jinniyow). (13) Dadka Eebaa ka abuuray dhoobo Jilay oo kale ah. (14) Jaankana wuxuu ka abuuray ololka Naarta. (15) Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan. (16)

 

  [Italian]

Il Compassionevole, (1) ha insegnato il Corano, (2) ha creato l'uomo (3) e gli ha insegnato ad esprimersi. (4) Il sole e la luna [si muovono] secondo calcolo [preciso]. (5) E si prosternano le stelle e gli alberi. (6) Ha elevato il cielo e ha eretto la bilancia, (7) affinché non frodiate nella bilancia: (8) stabilite il peso con equità e non falsate la bilancia. (9) La terra l'ha disposta per le creature: (10) vi crescono frutti e palme dalle spate protette (11) e cereali nei loro involucri e piante aromatiche. (12) Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? (13) Creò l'uomo di argilla risonante come terraglia (14) e i dèmoni da fiamma di un fuoco senza fumo. (15) Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? (16)

علیرضا غفوری
۰۸ شهریور ۹۶ ، ۰۸:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]

 

سورة الشوری - الجزء الخامس والعشرون

Ash-Shura- Juz 25

 

 [Language of the Quran-Arabic]

اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّـهِ ۚ مَا لَکُم مِّن مَّلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَمَا لَکُم مِّن نَّکِیرٍ ﴿٤٧

 

 [Persian]

اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنکه روزی فرا رسد که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست؛ و در آن روز، نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی! (۴۷)

 

 [Russian]

Отвечайте вашему Господу, прежде чем наступит день, которому нет возврата от Аллаха. Нет вам убежища в тот день, и нет у вас отречения! (47)

 

 [English]

Hearken to your Lord before the Day arrives from God that will not be averted. You will have no place of refuge then nor time for denying. (47)

 

[Dutch]

Geeft gehoor aan jullie Heer, voordat er een Dag komt van Allah die onafwendbaar is. Er zal voor jullie geen toevluchtsoord zijn en er is geen ontkenning voor jullie (van jullie zonden). (47)

 

[French]

Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier (vos péchés). (47)

 

 [German]

Hört auf euren HERRN, bevor ein Tag kommt, für den es kein Abwenden von ALLAH gibt. Für euch gibt es an diesem Tag keinen Zufluchtsort, und für euch gibt es kein Leugnen. (47)

 

 [Hindi]

(लोगों) उस दिन के पहले जो ख़ुदा की तरफ से आयेगा और किसी तरह (टाले न टलेगा) अपने परवरदिगार का हुक्म मान लो (क्यों कि) उस दिन न तो तुमको कहीं पनाह की जगह मिलेगी और न तुमसे (गुनाह का) इन्कार ही बन पड़ेगा (47)

 

[Chinese]

在不可抗拒之日,从真主降以前,你们应答你的主。在那日,你们绝没有逃避的地方,也不能抵 (47)

 

[Japanese]

避けられない日が,アッラーからあなたがたの許にやって来る前に,あなたがたの主(の呼びかけ)に答えなさい。その日あなたがたには避難所もなく,(自分の罪を)否認する余地もない (47)

 

[Spanish]

Obedezcan a su Señor antes de que llegue el día en que no puedan evitar [recibir el castigo] de Dios, porque ese día no tendrán refugio alguno ni podrán negar lo que hicieron. (47)

 

 [Albanian]

Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë, që All-llahu nuk e kthen më (pasi ta ketë caktuar). Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t’i mohoni (mëkatet). (47)

 

 [Tatar]

Ий кешеләр, кыямәт көне килмәс борын Раббыгызның әмерләрен кабул итегез, ягъни Ул тыйган эшләрдән тыелыгыз, вә Ул кушкан эшләрне эшләгез! Кыямәт көне килсә, аны Аллаһудан башка зат кире җибәрә алмас Ул көндә качып котылырга сезгә бер урын табылмас, вә кылган гөнаһларыгызны да бу гөнаһлар түгел, дия алмассыз. (47)

 

 

[Uyghur]

اﷲ تەرىپىدىن کەلگەن، قارشى تۇرغىلى بولمایدىغان بىر کۈن کېلىشتىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭلارنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭلار، بۇ کۈندە سىلەرگە قاچىدىغان جای تېپىلمای قالىدۇ. (قىلمىشىڭلار نامە - ئەمالىڭلارغا یېزىقلىق بولغانلىقى، ئەزایىڭلار ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولغانلىقى ئۈچۈن) سىلەر (ئۇنى) ئىنکار قىلالمایسىلەر (47)

 

  [Somali]

Ajiiba (maqla) Eebihiin ka hor imaatin maalin aan laga celinkarin Eebe, idiinmama sugnaanayo wax la magangalo, Maalintaas, idiinmana sugna gargaare. (47)

 

  [Italian]

Rispondete al vostro Signore, prima che venga un Giorno il cui termine Allah non differirà. In quel Giorno non avrete rifugio e non potrete negare alcunché. (47)

 

علیرضا غفوری
۳۱ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ


 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]

 

 

سورة المائدة- الجزء السابع

Al-Ma'ida- Juz 7

 

 [Language of the Quran-Arabic]

قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا کَثِیرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِیلِ ﴿٧٧ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ۚ ذَٰلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا یَعْتَدُونَ ﴿٧٨ کَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَفْعَلُونَ ﴿٧٩ تَرَىٰ کَثِیرًا مِّنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّـهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠ وَلَوْ کَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالنَّبِیِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَـٰکِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ ﴿٨٢

 

 [Persian]

بگو: «ای اهل کتاب! در دین خود، غلوّ (و زیاده روی) نکنید! و غیر از حق نگویید! و از هوسهای جمعیّتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند، پیروی ننمایید!» (۷۷) کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی بن مریم، لعن (و نفرین) شدند! این بخاطر آن بود که گناه کردند، و تجاوز می‌نمودند. (۷۸) آنها از اعمال زشتی که انجام می‌دادند، یکدیگر را نهی نمی‌کردند؛ چه بدکاری انجام می‌دادند! (۷۹) بسیاری از آنها را می‌بینی که کافران (و بت‌پرستان) را دوست می‌دارند (و با آنها طرح دوستی می‌ریزند)؛ نفس (سرکش) آنها، چه بد اعمالی از پیش برای (معاد) آنها فرستاد! که نتیجه آن، خشم خداوند بود؛ و در عذاب (الهی) جاودانه خواهند ماند. (۸۰) و اگر به خدا و پیامبر (ص) و آنچه بر او نازل شده، ایمان می‌آوردند، (هرگز) آنان [= کافران‌] را به دوستی اختیار نمی‌کردند؛ ولی بسیاری از آنها فاسقند. (۸۱) بطور مسلّم، دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت؛ و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند: «ما نصاری هستیم»؛ این بخاطر آن است که در میان آنها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تکبّر نمی‌ورزند. (۸۲)

 

 [Russian]

Скажи: "О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии без истины и не следуйте за страстями людей, которые заблудились раньше, и сбили многих, и сбились с ровной дороги". (77) Прокляты те из сынов Исраила, которые не веровали языком Дауда и Исы, сына Марйам! Это - за то, что они ослушались и были преступны. (78) Они не удерживались от порицаемого, которое совершили. Скверно то, что они делали! (79) Ты видишь, как многие из них берут в друзья тех, которые не веровали. Как скверно то, что им раньше уготовали их души, что разгневался на них Аллах, и в наказании они пребывают вечно! (80) Если бы они веровали в Аллаха, и пророка, и то, что было низведено ему, они не брали бы их в друзья, но многие из них распутны! (81) Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: "Мы - христиане!" Это - потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся. (82)

 

 [English]

Tell them: "O people of the Book, do not overstep the bounds of truth in your beliefs, and follow not the wishes of a people who had erred before, and led many others astray, and wandered away from the right path." (77) Cursed were disbelievers among the children of Israel by David and Jesus, son of Mary, because they rebelled and transgressed the bounds. (78) They did not restrain one another from the wicked things they used to do; and vile were the things that they were doing! (79) You can see among them many allying themselves with the infidels. Vile it was what they sent ahead of them, so that God's indignation came upon them; and torment will they suffer an eternity. (80) If they had believed in God and the Prophet and what had been revealed to him, they would never have held them as allies; and many among them are transgressors. (81) You will find the Jews and idolaters most excessive in hatred of those who believe; and the closest in love to the faithful are the people who say: "We are the followers of Christ," because there are priests and monks among them, and they are not arrogant. (82)

 

[Dutch]

Zeg: o gij! die de schriften hebt ontvangen, overschrijdt de ware grenzen in uwen godsdienst niet, door onwaarheid te spreken, noch volgt de begeerten van het volk, dat vroeger dwaalde, en dat velen heeft verleid en den rechten weg heeft verlaten. (77) Zij, die onder de kinderen Israëls niet geloofden, werden door de tong van David en door die van Jezus, den zoon van Maria, gevloekt, omdat zij oproerig en verdorven waren; (78) Zij verboden elkander de zonden niet die zij bedreven, en wee hun om hetgeen zij hebben bedreven. (79) Gij zult velen ongeloovigen tot hunne vrienden zien nemen. Wee over hen, om hetgeen hunne zielen hun hebben ingegeven, en weshalve God toornig over hen is; en zij zullen eeuwig in de marteling blijven. (80) Maar indien zij in God hadden geloofd, in den profeet en hetgeen hem werd geopenbaard, hadden zij hem niet als vrienden genomen; maar velen hunner zijn boosdoeners. (81) Gij zult zeker vinden, dat de hevigsten in vijandschap omtrent de ware geloovigen, de Joden en de afgodendienaars zijn, en gij zult zeker vinden, dat zij onder hen, die het meest er toe overhellen, vriendschap met de trouwe geloovigen te sluiten, diegene zijn, welke zeggen: wij zijn Christenen. Dit komt, omdat er priesters en monniken onder hen zijn, en omdat zij niet van hoogmoed vervuld zijn. (82)

 

 [French]

Dis: «O gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. (77) Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. (78) Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient! (79) Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. (80) S'ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. (81) Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. (82)

 

 

[German]

Sprich: "O Leute der Schrift, übertreibt nicht zu Unrecht in eurem Glauben und folgt nicht den bösen Neigungen von Leuten, die schon vordem irregingen und viele irregeführt haben und weit vom rechten Weg abgeirrt sind." (77) Verflucht wurden diejenigen Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge Davids und Jesus', des Sohnes der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und (gegen die Gebote) verstießen. (78) Sie hinderten einander nicht an den Missetaten, die sie begingen. Übel wahrlich war das, was sie zu tun pflegten. (79) Du siehst, wie sich viele von ihnen die Ungläubigen zu Beschützern nehmen. Wahrlich, übel ist das, was sie selbst für sich vorausgeschickt haben, so daß Allah ihnen zürnt; und in der Strafe werden sie auf ewig bleiben. (80) Und hätten sie an Allah geglaubt und an den Propheten und an das, was zu ihm herabgesandt wurde, hätten sie sich jene nicht zu Beschützern genommen; aber viele von ihnen sind Frevler. (81) Sicherlich findest du, daß unter allen Menschen die Juden und die Götzendiener die erbittertsten Gegner der Gläubigen sind. Und du wirst zweifellos finden, daß die, welche sagen: "Wir sind Christen" den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies (ist so), weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie nicht hochmütig sind. (82)

 

 [Hindi]

कह दो, "ऐ किताबवालो! अपने धर्म में नाहक़ हद से आगे न बढ़ो और उन लोगों की इच्छाओं का पालन न करो, जो इससे पहले स्वयं पथभ्रष्ट हुए और बहुतो को पथभ्रष्ट किया और सीधे मार्ग से भटक गए (77) इसराईल की सन्तान में से जिन लोगों ने इनकार किया, उनपर दाऊद और मरयम के बेटे ईसा की ज़बान से फिटकार पड़ी, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की और वे हद से आगे बढ़े जा रहे थे (78) जो बुरा काम वे करते थे, उससे वे एक-दूसरे को रोकते न थे। निश्चय ही बहुत ही बुरा था, जो वे कर रहे थे (79) तुम उनमें से बहुतेरे लोगों को देखते हो जो इनकार करनेवालो से मित्रता रखते है। निश्चय ही बहुत बुरा है, जो उन्होंने अपने आगे रखा है। अल्लाह का उनपर प्रकोप हुआ और यातना में वे सदैव ग्रस्त रहेंगे (80) और यदि वे अल्लाह और नबी पर और उस चीज़ पर ईमान लाते, जो उसकी ओर अवतरित हुईस तो वे उनको मित्र न बनाते। किन्तु उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी है (81) तुम ईमानवालों का शत्रु सब लोगों से बढ़कर यहूदियों और बहुदेववादियों को पाओगे। और ईमान लानेवालो के लिए मित्रता में सबसे निकट उन लोगों को पाओगे, जिन्होंने कहा कि 'हम नसारा हैं।' यह इस कारण है कि उनमें बहुत-से धर्मज्ञाता और संसार-त्यागी सन्त पाए जाते हैं। और इस कारण कि वे अहंकार नहीं करते (82)

 

[Chinese]

说:信奉天经的人呀! 们对于自己的宗教,不要无理的过分。有一伙人,以前曾自己迷误,并使许多人迷误,而且背离正道,你们不要顺从他们的私欲。 (77) 以色列的后裔中不信道的人,曾被达五德和麦尔彦之子尔撤的舌所诅咒,这是由于他们的违抗和过分。 (78) 们对于自己所作的恶事,不互相劝戒;他们的行为,真恶劣。 (79) 你将看见他们中有许多人,以不信道的人为盟友;他们所为自己预备的,真恶劣。那就是自召真主的厌恶,他们将永遭刑罚。 (80) 假若他们确信真主和先知,以及降示他的经典,他们必定不以不信道的人为盟友,但他们多数是犯罪的。 (81) 你必定发现,对于信道者仇恨最深的是犹太教徒和以物配主的人;你必定发现,对于信道者最亲近的是自称基督教徒的人;因为他们当中有许多牧师和僧侣,还因为他们不自大。 (82)

 

[Japanese]

言ってやるがいい。「啓典の民よ,真理を無視してあなたがたの教えの法を越えてはならない。またあなたがたは先に迷い去った者たちの,私見に従ってはならない。かれらは多くの者を迷わせ,(自らも)正しい道から迷った者たちである。」 (77) イスラエルの子孫の中,不信心な者は,ダーウードやマルヤムの子イーサーの舌で呪われた。それはかれらが従わないで,法を越えたためである。 (78) かれらはその行った悪事を,互いに戒めなかった。かれらの行ったことの何と醜悪なことよ。 (79) 見なさい,かれらの多くは,不信心な者と親密にしている。何と醜悪なことを自ら進んでするものよ。アッラーはかれらに激怒なされ,かれらは懲罰の中に永遠に住むであろう。 (80) かれらがもし,アッラーと聖預言者を信じ,またかれらに下されたものを信じたならば,かれらを親しい友としなかったであろう。だがかれらの多くは,主の掟に背く者である。 (81) なたは,人びとの中信仰する者を敵視することが最も厳しいのは,ユダヤ人と多神教徒であることを知るであろう。またあなたは,信仰する者に一番親愛の情を 抱いているのは,「わたしたちはキリスト教徒です。」と言う者であることを知るであろう。これはかれらの間に,司祭と修道士がいて,かれらが高慢でないた めである。 (82)

 

 [Spanish]

Di: “¡Oh seguidores del Evangelio! No excedáis los límites [de la verdad] en vuestras creencias religiosas; y no sigáis las opiniones erróneas de gentes que se extraviaron antes y que han extraviado a muchos [otros], y están aún extraviados del camino recto.” (77) AQUELLOS de los hijos de Israel que estaban empeñados en negar la verdad han sido [ya] maldecidos por boca de David y de Jesús, el hijo de María: y eso porque se rebelaron [contra Dios] y persistieron en transgredir los límites de lo correcto. (78) No se impedían unos a otros las acciones reprobables que cometían: ¡qué perverso es en verdad lo que solían hacer! (79) [Y ahora] puedes ver como muchos de ellos se alían con los que se obstinan en negar la verdad. [Tan] perverso es en verdad lo que sus pasiones les llevan a hacer que Dios les ha condenado; y morarán en el fuego. (80) Pues, si hubieran creído [realmente] en Dios y en Su Enviado y en todo lo que se hizo descender sobre él, no habrían tomado a esos [negadores de la verdad] por aliados suyos: pero la mayoría de ellos son perversos. (81) Hallarás sin duda que los mayores adversarios de los que creen [en esta escritura divina] son los judíos y los que se obstinan en atribuir divinidad a algo junto con Dios; y hallarás sin duda que las gentes más próximas en afecto a los que creen [en esta escritura divina] son los que dicen: “En verdad, somos cristianos”: porque entre ellos hay sacerdotes y monjes, y porque no son arrogantes. (82)

 

 [Albanian]

Thuaj: “O ithtarët e Librit! Mos kaloni kufirin në besimin tuaj, në kundërshtimin me të vërtetën dhe mos ndiqni pasionin e një populli, që qysh më parë patën humbur dhe kanë nxjerrë prej udhës së drejtë shumë njerëz dhe vetë janë shmangur nga udha e drejtë”. (77) U mallkuan ata nga bijtë e Israelit që ishin mohues, me gjuhën e Dautit dhe të Isait – të birit të Merjemës, për shkak se ishin të padëgjueshëm dhe ngase kishin kaluar kufirin: (78) njëri-tjetrin nuk e pengonin nga veprat e këqija që punonin. E, sa të shëmtuara ishin veprat që punonin ata! (79) Ti i sheh shumicën nga ata që miqësohen me mohuesit. Me të vërtetë, e shëmtuar ësthë ajo që i përgatisin ata vetes: që Perëndia të pezmatohet në ta dhe t’i dënojë përherë. (80) Sikur t’i besonin ata Perëndisë, Pejgamberit dhe asaj që i është shpallur atij, nuk do t’i merrnim ata (mohuesit) për miq. Por, shumica prej tyre janë mëkatarë. (81) Ti gjithsesi do të vëresh, se armiqët më të ashpër për besimtarët (muslimanët) janë Hebrenjt dhe paganët. E, gjithsesi do të vëresh, se miqët më të afërt të besimtarëve janë ata që thonë: “Na jemi të krishterë”. Kjo rrjedh, nga se ndër ta ka dijetarë dhe murgë dhe ata me të vërtetë nuk madhështohen (në pranimin e së vërtetës). (82)

 

 [Tatar]

Әйт: "Ий китап әһелләре! Динегездә хактан башка тирән китмәгез, ягъни дәлилсез сүз сөйләмәгез һәм юлсыз гамәл кылмагыз, һәм әүвәлдә адашкан һәм күпләрне адаштырган каумнең нәфес-һавасына һәм батыл гадәтләренә иярмәгез! Алар һәммәләре дә бертигез адаштылар", – дип. (77) Бәни Исраилнең кәферләре Дауд һәм Мәрьям угълы Гыйса теле белән ләгънәт ителделәр, маймыл һәм дуңгыз булдылар. Бу җәза аларга тиешле булды зур гөнаһлары һәм хаклык чигеннән үтеп киткәннәре өчен. (78) Алар үзләре кыла торган бозык эшләрдән, батыл игътикатләрдән бер-берсен тыймадылар, нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре. (79) Әлбәттә, күрәсең, ышанып дин тотучыларның күбрәкләре, кәферләр ягына авышып аларга дус булалар, нинди ямандыр ахирәттә үзләрен каршы алачак бу кәфер эшләре: Аллаһу тәгаләнең ачуы, һәм ґәзабта мәңге калулары. (80) Әгәр ул динчеләр Аллаһуга пәйгамбәргә һәм пәйгамбәргә иңдерелгән Коръәнгә ныклап ышансалар, әлбәттә, кәферләрне дус тотмас иделәр, ләкин алардан күбрәге фасыйклар. (81) Яһүдләрне кешеләр арасында мөселманнарга иң каты дошман итеп табарсың һәм мөшрикләрне мөселманнарга каты дошман итеп табарсың. (Мөшрикләрнең иң зурысы: мәҗүсиләр һәм коммунистлардыр). Без – насара диюче бер җәмәгатьне мөселманнарга дусрак – күңелләре белән якынрак табарсың, алар арасында галимнәр, габитләр булганы өчен, әлбәттә, алар Коръән сүзләрен ишеткәндә һич тәкәбберләнмәсләр. (82)

 

[Uyghur]

 (ئى مۇھەممەد!)» ئى ئەھلى کىتاب! (یەنى یەھۇدىیلار ۋە ناسارالار) دىنىڭلاردا ھەقسىز رەۋىشتە چەکتىن ئېشىپ کەتمەڭلار، ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان، نۇرغۇن کىشىلەرنى ئازدۇرغان ۋە توغرا یولدىن ئاداشقان قەۋمنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمەڭلار» دېگىن (77) بەنى ئىسرائىلدىن کاپىر بولغانلارغا داۋۇدنىڭ ۋە مەریەم ئوغلى ئىسانىڭ تىلى بىلەن (یەنى زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا) لەنەت قىلىندى. بۇ (یەنى ئۇلارنىڭ لەنەتکە ئۇچرىشى) ئۇلارنىڭ ئاسىیلىق قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن ئېشىپ کەتکەنلىکلىرىدىن بولدى (78) ئۇلار ئۆزلىرى قىلغان یامان ئىشلاردىن بىر - بىرىنى توسمایتتى؛ ئۇلارنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن یامان! (79) ئۇلار (یەنى یەھۇدىیلار) نىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىرىنىڭ کاپىرلارنى (یەنى رەسۇلۇللاھنى ۋە مۇسۇلمانلارنى ئۆچ کۆرۈش یۈزىسىدىن، مۇشرىکلارنى) دوست تۇتقانلىقىنى کۆرىسەن. ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالدىن تەییارلىغان ئەمەللىرى نېمىدېگەن یامان! (بۇ ئەمەللەر) ئۇلارغا اﷲ نىڭ غەزىپىنى ئېلىپ کەلدى. ئۇلار مەڭگۈ ئازابقا قالغۇچىلاردۇر (80) ئەگەر ئۇلار اﷲ قا، پەیغەمبەرگە ۋە پەیغەمبەرگە نازىل قىلىنغان کىتابقا ئىمان ئېیتسا ئىدى، کاپىرلارنى دوست تۇتمایتتى، لېکىن ئۇلارنىڭ تولىسى پاسىقلاردۇر (81) (ئى مۇھەممەد!) یەھۇدىیلار ۋە مۇشرىکلارنىڭ مۆمىنلەرگە ھەممىدىن قاتتىق دۈشمەن ئىکەنلىکىنى چوقۇم بایقایسەن، بىز ناسارا دېگەن کىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە مۆمىنلەرگە ھەممىدىن یېقىن ئىکەنلىکىنىمۇ چوقۇم بایقایسەن، بۇ، ناسارالارنىڭ ئىچىدە ئۆلىمالار، راھىبلار بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا) تەکەببۇرلۇق قىلمایدىغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر (82)

 

  [Somali]

Waxaad Dhahdaa Ehelu Kitaabow ha ku Xadgudbina Diintiinna si aan Xaq ahayn, hana Raacina hawada qoom Dhumay mar hore Dhumiyeynna wax badan kana Dhumay Jidka Toosan. (77) Waa lagu Lacnaday Kuwii Gaaloobay oo Banii Israa'iil ah Carrabka Daa'wuudd iyo Ciise Ibnu Maryama Arrintaasna waxaa ugu Wacan Caasinimadooda ahaayeenna kuwo Xadgudba. (78) Waxayna ahaayeen kuwaan iska Reebayn Xumaan ay Falayaan, waxaa Xun waxay Falayeen. (79) Waxaad Arkaysaan wax badan oo ka mid ah oo ka Sokeeye Dhigan kuwo Gaaloobay waxaa Xun waxay u Hortmarsatay Naftoodu oo ah in Eebe u cadhooday, Cadaabkana ay ku Waari. (80) Hadday Yihiin kuwo Rumeyn Eebe iyo Nabiga iyo waxa lagu soo Dejiyey mayna Yeesheen Sokeeye Gaalo laakiin wax badan oo ka mid ah waa Faasiqiin. (81) Waxaad Ogaan kuwa Dadka u Daran Colnimada kuwa Rumeeyey (Xaqa) (Muslimiinta) Yuhuud iyo Mushrikiinta (Diin laawayaasha) waxaad Ogaan kuwa ugu soo Dhaw Jacayl kuwa Rumeeyey Xaqa (muslimiinta) inay yihiin kuwa dhihi waxaan nahay Nasaaro, Illeen waxaa ka mid ah qaysas iyo Raahibiin Ismana Kibriyaan. (82)  [Italian]

Di': “O Gente della Scrittura, non esagerate nella vostra religione. Non seguite le stesse passioni che seguirono coloro che si sono traviati e che hanno traviato molti altri, che hanno perduto la retta via”. (77) I miscredenti fra i Figli di Israele che hanno negato, sono stati maledetti dalla lingua di Davide e di Gesù figlio di Maria. Ciò in quanto disobbedivano e trasgredivano (78) e non si vietavano l'un l'altro quello che era nocivo. Quant'era esecrabile quello che facevano! (79) Vedrai che molti di loro si alleeranno con i miscredenti. È così esecrabile quello che hanno preparato, che Allah è in collera con loro. Rimarranno in perpetuo nel castigo. (80) Se credessero in Allah e nel Profeta e in quello che è stato fatto scendere su di lui, non li prenderebbero per alleati, ma molti di loro sono perversi. (81) Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti e troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono: “In verità siamo nazareni”, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia. (82)

علیرضا غفوری
۱۷ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۱۵ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]

 


سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

Az-Zukhruf- Juz 25

 

 [Language of the Quran-Arabic]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

حم ﴿١ وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ ﴿٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣ وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ ﴿٤ أَفَنَضْرِبُ عَنکُمُ الذِّکْرَ صَفْحًا أَن کُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِینَ ﴿٥ وَکَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِیٍّ فِی الْأَوَّلِینَ ﴿٦ وَمَا یَأْتِیهِم مِّن نَّبِیٍّ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧ فَأَهْلَکْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِینَ ﴿٨ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ ﴿٩ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا لَّعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠

 

 [Persian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

حم [حا میم‌] (۱) سوگند به کتاب روشنگر (۲) ما آن را به هیئت قرآنی عربی پدید آورده‌ایم، باشد که تعقل کنید (۳) و آن بلندمرتبه و حکمت‌آمیز است و در ام‌الکتاب در نزد ماست‌ (۴) آیا به خاطر آنکه شما قومی گزافکار هستید، پند [قرآن‌] را از شما باز داریم؟ (۵) و چه بسیار پیامبر در میان پیشینیان فرستاده‌ایم‌ (۶) و هیچ پیامبری به نزد آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند کردند (۷) آنگاه دست درازتر از آنان را نابود کردیم، و سرنوشت پیشینیان تکرار شد (۸) و اگر از آنان پرسی که آسمانها و زمین را چه کسی آفریده است، بی‌شک گویند خداوند پیروزمند دانا آنها را آفریده است‌ (۹) همان کسی که زمین را آسایشگاه شما ساخت و در آن راههایی پدید آورد باشد که راه یابید (۱۰)

 

 [Russian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Ха мим. (1) Клянусь книгой ясной! (2) Мы сделали ее арабским Кораном, - может быть, вы уразумеете! (3) Он находится в матери книги у Нас, вознесен, мудр! (4) Разве Мы отвратим от вас напоминание потому, что вы - люди, вышедшие за пределы! (5) Сколько Мы послали пророков в первых поколениях! (6) И не приходил к ним никакой пророк, чтобы они над ним не посмеялись. (7) И погубили Мы более сильных мощью, чем они, и прошел уже пример первых. (8) А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они, конечно, скажут: сотворил их славный, мудрый, (9) который устроил для вас землю колыбелью и устроил для вас на ней дороги, - может быть, вы пойдете прямо! - (10)

 

 [English]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Ha. Mim. (1) By the Scripture which maketh plain, (2) Lo! We have appointed it a Lecture, in Arabic that haply ye may understand. (3) And Lo! in the Source of Decrees, which We possess, it is indeed sublime, decisive. (4) Shall We utterly ignore you because ye are a wanton folk? (5) How many a prophet did We send among the men of old! (6) And never came there unto them a prophet but they used to mock him. (7) Then We destroyed men mightier than these in prowess; and the example of the men of old hath gone (before them). (8) And if thou (Muhammad) ask them: Who created the heavens and the earth, they will surely answer: The Mighty, the Knower created them; (9) Who made the earth a resting-place for you, and placed roads for you therein, that haply ye may find your way; (10)

 

[Dutch]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Ha. Mim. (1) Bij het duidelijke boek, (2) Waarlijk, wij hebben dit als een Arabischen Koran bevolen, opdat gij dien zoudt begrijpen. (3) En het is zekerlijk in het oorspronkelijke boek geschreven, dat door ons bewaard, heerlijk en vol van wijsheid is. (4) Zullen wij dus de vermaning van u afwenden en u daarvan berooven, omdat gij een volk van overtreders zijt? (5) Hoeveel profeten hebben wij tot de vroegere volkeren gezonden? (6) En er kwam geen profeet tot hen, of zij lachten verachtelijk, (7) Daarom vernietigden wij volkeren die machtiger dan deze in sterkte waren, en het voorbeeld der vroegere volkeren is voor hen geplaatst. (8) Indien gij hun vraagt wie de hemelen, en de aarde schiep, zullen zij zekerlijk antwoorden: De machtige, de wijze God schiep die. (9) Wie heeft de aarde als een bed voor u uitgespreid, en heeft daarop paden voor u gemaakt, opdat gij geleid zoudt worden? (10)

 

 [French]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

H'â, Mîm. (1) Par le Livre explicite! (2) Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. (3) Il est auprès de Nous, dans l'Ecriture-Mère (l'original au ciel), sublime et rempli de sagesse. (4) Quoi! Allons-Nous vous dispenser du Rappel [le Coran] pour la raison que vous êtes des gens outranciers? (5) Que de prophètes avons-Nous envoyés aux Anciens! (6) et pas un prophète ne leur venait qu'ils ne le tournaient en dérision. (7) Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux! Et on a déjà cité l'exemple des anciens. (8) Et si tu leur demandes: «Qui a créé les cieux et la terre?» Ils diront très certainement: «Le Puissant, l'Omniscient les a créés». (9) Celui qui vous a donné la terre pour berceau et vous y a tracé des sentiers afin que vous vous guidiez; (10)

 

 

[German]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Haa Mim. (1) Beim deutlichen Buch! (2) Wir haben es zu einem arabischen Koran gemacht, auf daß ihr verständig werdet. (3) Er ist aufgezeichnet in der Urnorm des Buches bei Uns, erhaben und weise. (4) Sollen Wir denn euch die Ermahnung vorenthalten, wenn ihr maßlose Leute seid? (5) Und wie so manchen Propheten haben Wir zu den früheren Generationen gesandt! (6) Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne daß sie ihn verspottet hätten. (7) Und doch haben Wir solche verderben lassen, die eine stärkere Gewalt besaßen als diese da. Und fest steht, wie an den Früheren gehandelt wurde. (8) Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie bestimmt: «Erschaffen hat sie der Mächtige, der Bescheid weiß.» (9) Er, der euch die Erde zu einer Lagerstätte gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf daß ihr der Rechtleitung folget, (10)

 

 [Hindi]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

हा॰ मीम॰ (1) गवाह है स्पष्ट किताब (2) हमने उसे अरबी क़ुरआन बनाया, ताकि तुम समझो (3) और निश्चय ही वह मूल किताब में अंकित है, हमारे यहाँ बहुच उच्च कोटि की, तत्वदर्शिता से परिपूर्ण है (4) क्या इसलिए कि तुम मर्यादाहीन लोग हो, हम तुमपर से बिलकुल ही नज़र फेर लेंगे? (5) हमने पहले के लोगों में कितने ही रसूल भेजे (6) किन्तु जो भी नबी उनके पास आया, वे उसका परिहास ही करते रहे (7) अन्ततः हमने उनको पकड़ में लेकर विनष्ट कर दिया जो उनसे कहीं अधिक बलशाली थे। और पहले के लोगों की मिसाल गुज़र-चुकी है (8) यदि तुम उनसे पूछो कि "आकाशों और धरती को किसने पैदा किया?" तो वे अवश्य कहेंगे, "उन्हें अत्यन्त प्रभुत्वशाली, सर्वज्ञ सत्ता ने पैदा किया।" (9) जिसने तुम्हारे लिए धरती को गहवारा बनाया औऱ उसमें तुम्हारे लिए मार्ग बना दिए. ताकि तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो (10)

 

[Chinese]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

哈一,米目 (1) 以明白的经典盟誓 (2) 我确已以此为阿拉伯文的《古兰经》,以便你们了解 (3) 在我那里的天经原本中,它确是高尚的,确是睿智的 (4) 难道因为你们是过分的民众,我就使你们不得受教训吗 (5) 我曾派遣许多先知去教化古代的民族 (6) 每有先知来临他们的时候,他们都加以愚弄 (7) 我曾灭了比你的宗族更强横者,先民的实例民逝去了 (8) 如果你问他们:谁创造了天地?他们必定说:万能的、全知的主创造了天地 (9) 他以大地为你们的安息之所,他为你们在大地上开辟许多道路,以便你们达到旅行的目的地 (10)

 

[Japanese]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

ハー・ミーム (1) (事物を)明瞭にする啓典にかけて(誓う) (2) 本当にわれは,それをアラビア語のクルアーンとした。あなたがたが理解するために (3) それはわが許の母典の中にあり,非常に高く英知に益れている (4) あなたがたが反逆の民であるというために,われは,この訓戒をあなたがたから取りあげて,放置出来ようか (5) われは如何に多くの預言者を,昔の民に遣わしたことか (6) だが預言者が来る度に,かれらは嘲笑しないことはなかった (7) それでわれはこれら(クライシュ族)よりも,力量の優れた者を滅ぼした。昔の人の例が先にあるように (8) もしあなたがかれらに向かって,「天と地を創造したのは誰ですか。」と問えば,かれらは必ず,「偉力ならびなく全知な御方が創造なされたのです。」と言う (9) かれはあなたがたのため,大地を臥所となされ,その中に道を設けられた。あなたがたを正しく導かれるように (10)

 

[Spanish]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Ha’. Mim. (1) [Juro] por el Libro que clarifica, (2) que he revelado el Corán en idioma árabe para que lo puedan comprender, (3) el cual está registrado en la Escritura Matriz junto a Mí, y es [el Corán un Libro] sublime y sabio. (4) ¿Acaso [creen que] los iba a privar del Mensaje porque son un pueblo de transgresores? (5) ¿Cuántos Profetas he enviado a los pueblos de la antigüedad? (6) Pero siempre que se les presentaba un Profeta se burlaban de él. (7) Destruí pueblos más fuertes que ellos. El ejemplo de lo que sucedió a otros pueblos en la antigüedad es parte del pasado [y aún pueden encontrarse sus vestigios]. (8) Si les preguntas [a los que se niegan a creer y adoran ídolos] quién creó los cielos y la Tierra, te responderán sin duda: "Los creó el Poderoso, el Sabio". (9) Él ha hecho de la Tierra una cuna, y puso en ella caminos para que pudieran encontrar la guía. (10)

 

 [Albanian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Hâ, Mîm. (1) Pasha Librin e qartë, (2) Na e kemi bërë (këtë libër) Kur’anin në gjuhën arabe, për ta kuptuar ju, (3) e ai (Kur’ani) është te Ne, në Librin kryesor (Levhi Mahfudh), i lartësuar dhe plotë dijeni. (4) Vallë, a të tërhiqemi Ne e të mos ju paralajmërojmë, ngase ju jeni popull ngatërrestar? (5) E, sa pejgamberë u dërguam Ne (popujve) të mëparshëm, (6) dhe nuk u ka ardhur atyre asnjë pejgamber e që të mos jenë tallur me te! (7) E, i kemi shkatërruar edhe ata që kanë qenë më të fuqishëm se këta (Mekkasit). Dhe më parë janë përmendur shembuj për popujt e lashtë. (8) Nëse ti i pyet ata: “Kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën?” Ata me siguri do të thonë: “Ato i ka krijuar i Plotëfuqishmi dhe i Gjithëdijshmi, (9) Ai që iu ka bërë Tokën djep dhe u krijoi rrugë në të, për të arritur atje ku synoni. (10)

 

 [Tatar]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Ха мим. (1) Барча хәлне ачык бәян итүче Коръән белән ант итеп әйтәмен! (2) Без бу Коръәнне гарәб телендә кылдык – шаять, ий кешеләр, аңлап иман китерерсез! (3) Тәхкыйк ул Коръән Ләүхүл Мәхфузъда китаплар анасында сабиттер, сакланадыр Безнең хозурыбызда, ул гаять бөектер һәм гадел хөкем итүчедер. (4) Ий мөшрикләр, сез чиктән үткән фәсыйк кавем булганыгыз өчен, сезгә Коръән иңдерүдән вә сезне хәрам фәхеш эшләрдән тыюдан һәм фарыз эшләргә өндәүдән туктап калырбызмы? Юк туктамабыз, һәр кешене Коръән белән гамәл кылырга өндәрбез, итагать иткәннәргә рәхмәт кылырбыз, әмма карышканнарны һәлак итәрбез. (5) Әүвәлдәге кешеләргә күпме пәйгамбәрләр җибәрдек. (6) Аларга бер пәйгамбәр килде исә, алар аны мәсхәрә кылыр булдылар. (7) Алардан куәтлерәкләрен һәлак иттек, вә әүвәлдәге кешеләрнең һәлак булган кыйссалары Коръәндә күп җирдә сөйләнде. (8) Әгәр син алардан җирне вә күкләрне кем халык кылды дип сорасаң, әлбәттә, алар барчасына Ґәзиз вә Галим булгучы Аллаһ халык кылды, дип, җаваб бирерләр. (9) Ий кәферләр, Ул – Аллаһ сезнең өчен җирне яшәргә вә йөрергә яраклы итеп халык итте, вә җир өстендә сезгә күп юллар кылды, шаять сәфәрләрегездә уңышларга ирешерсез. (10)

 

 

[Uyghur]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

حا، مىم (1) روشەن کىتاب بىلەن قەسەمکى، سىلەرنى (ئۇنىڭ مەنىسىنى) چۈشەنسۇن دەپ، بىز ئۇنى ھەقىقەتەن ئەرەبچە قۇرئان قىلدۇق (2–3) ھەقىقەتەن ئۇ لەۋھۇلمەھپۇزدا بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا (مۇقىملاشقان) یۇقىرى مەرتىۋىلىک ھېکمەتلىک (کىتاب) دۇر (4) سىلەر (گۇمراھلىقتا) ھەددىدىن ئاشقان قەۋم بولغانلىقىڭلار ئۈچۈن سىلەرگە ۋەز - نەسىھەت قىلىشنى تەرک قىلامدۇق؟ (5) ئىلگىرىکى ئۈممەتلەرگە نۇرغۇن پەیغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق (6) ئۇلارغا قانداق بىر پەیغەمبەر کەلمىسۇن، ئۇلار ئۇنى (قەۋمىڭ سېنى مەسخىرە قىلغاندەک) مەسخىرە قىلدى (7) ئۇلار (یەنى مەککە کاپىرلىرى) دىن کۈچ - قۇۋۋەتتە ئۈستۈن بولغانلارنى ھالاک قىلدۇق، ئىلگىرىکىلەرنىڭ قىسسىلىرى قۇرئاندا ئۆتتى (8) ئەگەر سەن ئۇلاردىن: «ئاسمانلار ۋە زېمىننى کىم یاراتتى» دەپ سورىساڭ، ئۇلار: «ئەلۋەتتە ئاسمانلارنى ۋە زېمىننى غالىب، ھەممىنى بىلگۈچى (اﷲ) یاراتتى» دەیدۇ (9) اﷲ سىلەر ئۈچۈن زېمىننى قارارگاھ قىلدى، (سەپەردە کۆزلىگەن یېرىڭلارغا) بېرىۋېلىشىڭلار ئۈچۈن سىلەرگە زېمىندا نۇرغۇن یوللارنى یاراتتى (10)

 

  [Somali]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Mucjisada Quraankay ku tusin. (1) Waxaan ku dhaartay Kitaabka (Quraanka) cade (muuqda) ee. (2) annagaa ka yeelley Quraan Carabi ku soo dagay, inaad kastaan darteed. (3) Wuxuuna ku suganyahay Kitaabka asalkiisa (Looxul maxfuudka) agtiisa, waana sarreeyaa Quraanku falna sanyahay. (4) Ma waxaan Quraanka idiinka haysanaynaa (daysanayna) inaad tihiin qoom ku xadgudbay xumaanta. (5) Badanaa intaan udiray Nabi kuwii hore. (6) Nabi uma yimaado Gaaladii hadii kale way ku jees jeesi jireen. (7) Waxaana halaagnay kuwo ka xoogbadan qabasho waxaana tagay (hor maray) tusaalihii kuwii horreeyey (ee halaaga ahaa). (8) Haddaad warsato Gaalada yaa abuuray Samooyinka iyo dhulka waxay odhan waxaa abuuray Eebaha adkaada ee wax walba og. (9) Waana Eebaha idiin kayeeley dhulka gogol idiinkana yeeleydhexdiisa Wadooyin si aad ugu hanuuntaan (toostaan). (10)  [Italian]

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

Hâ', Mîm. (1) Per il Libro esplicito. (2) Ne abbiamo fatto un Corano arabo affinché comprendiate! (3) Esso è presso di Noi, nella Madre del Libro, sublime e colmo di saggezza. (4) Dovremmo dunque escludervi dal Monito perché siete gente perversa? (5) Quanti profeti abbiamo inviato agli antichi! (6) E nessun profeta venne loro senza che lo schernissero. (7) Ne facemmo perire di ben più temibili! Già è nota la sorte degli antichi. (8) E se chiedi loro: “Chi ha creato i cieli e la terra?”, di certo risponderanno: “Li ha creati l'Eccelso, il Sapiente”. (9) Colui Che della terra ha fatto una culla e vi ha tracciato i sentieri affinché possiate guidarvi, (10)

علیرضا غفوری
۱۲ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]


سورة الزمر - الجزء الرابع والعشرون

Az-Zumar- Juz 24

 

 [Language of the Quran-Arabic]

وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ وَلَـٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿٤٩ قَدْ قَالَهَا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا کَانُوا یَکْسِبُونَ ﴿٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا ۚ وَالَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ هَـٰؤُلَاءِ سَیُصِیبُهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِینَ ﴿٥١ أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَیَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴿٥٢ قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴿٥٣ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِی جَنبِ اللَّـهِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ ﴿٥٦

 

 [Persian]

در آن روز اعمال بدی را که انجام داده‌اند برای آنها آشکار می‌شود، و آنچه را استهزا می‌کردند بر آنها واقع می‌گردد. (۴۸) هنگامی که انسان را زیانی رسد، ما را (برای حلّ مشکلش) می‌خواند؛ سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم، می‌گوید: «این نعمت را بخاطر کاردانی خودم به من داده‌اند»؛ ولی این وسیله آزمایش (آنها) است، امّا بیشترشان نمی‌دانند. (۴۹) این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را به دست می‌آوردند برای آنها سودی نداشت! (۵۰) سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید؛ و ظالمان این گروه [= اهل مکّه‌] نیز بزودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده‌اند خواهند شد، و هرگز نمی‌توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند. (۵۱) آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟! در این، آیات و نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. (۵۲) بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. (۵۳) و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید، پیش از آنکه عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید! (۵۴) و از بهترین دستورهائی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه عذاب (الهی) ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید!» (۵۵) (این دستورها برای آن است که) مبادا کسی روز قیامت بگوید: «افسوس بر من از کوتاهیهایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره‌کنندگان (آیات او) بودم!» (۵۶)

 

 [Russian]

И предстали пред ними мерзости того, что они приобрели, и постигло их то, над чем они издевались. (48) И когда постигнет человека зло, он взывает к Нам. Потом, когда обратим Мы это в милость от Нас, он говорит: "Мне это даровано по знанию". Нет, это - искушение, но большая часть из них не знает! (49) Говорили это те, которые были до них, и не избавило их то, что они приобрели. (50) И постигла их мерзость того, что они приобрели, а те, которые из этих были несправедливыми, - их постигнет мерзость того, что они приобрели, и они этого не ослабят. (51) Разве они не знают, что Аллах уширяет удел тому, кому желает, и размеряет. Поистине, в этом - знамение для людей верующих! (52) Скажи: "О рабы Мои, которые преступили против самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он - прощающий, милостивый! (53) И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему, прежде чем постигнет вас наказание, и вы не будете защищены. (54) Следуйте за лучшим, что ниспослано вам от вашего Господа, раньше чем придет к вам наказание внезапно, когда вы и не знаете, (55) чтобы не сказала душа: "Горе мне за то, что я нарушила в отношении Аллаха. А ведь была из издевающихся". (56)


[English]

And the evil of what they had earned would become visible to them; and what they used to mock would surround them from all sides. (48) When a man is in trouble, he prays to God; but when We bestow a favour on him he says: "It has come to me through my acumen." In fact, this is an illusion, but most men do not know. (49) Those before them had also said so, and yet nothing of what they did availed them in the least. (50) Then the worst of what they had done overtook them. So will the evil deeds of those who are sinners among them recoil back on them. They cannot get the better (of Us). (51) Do they not know that God enhances or restricts the provision of any one He will. Surely there are signs in this for people who believe. (52) Say: "O creatures of God, those of you who have acted against your own interests should not be disheartened of the mercy of God. Surely God forgives all sins. He is all-forgiving and all-merciful. (53) Turn towards your Lord and obey Him before the punishment comes upon you when you will not be helped. (54) Follow the best of what has been revealed to you by your Lord before the punishment overtakes you suddenly and you are caught unawares, (55) Lest a soul should say: "Alas, I was heedless of God and only laughed;" (56)

 

[Dutch]

En daar zullen hun hunne booze daden duidelijk verschijnen, en datgene, waarover zij gespot hebben, zal hen omringen. (48) Als de mensch door droefheid wordt getroffen, roept hij ons aan, doch daarna, als wij hem van onze gunst hebben geschonken, zegt hij: ik heb het alleen ontvangen wegens Gods bekendheid met mijne verdiensten. Integendeel, het is eene proef; maar het meerendeel hunner weet het niet. (49) Zij die vóór hen waren, zeiden hetzelfde; maar datgene wat zij gewonnen hebben, is hun niet van voordeel, (50) En het booze, dat zij hebben bedreven, valt op hen. En al wie van Mekka's bewoners onrechtvaardig zal hebben gehandeld, op dien zullen eveneens de booze daden vallen, welke zij verdiend hebben,; nimmer zullen zij de goddelijke wraak verijdelen. (51) Weten zij niet, dat God zijnen voorraad overvloedig besteedt aan wien hem behaagt, en dat hij spaarzaam is naar zijn welbehagen? Waarlijk, hierin zijn teekenen voor hen die gelooven. (52) Zeg: O mijne dienaren! die tegen uwe eigene zielen hebt gezondigd, wanhoopt niet omtrent Gods genade; gij weet dat God alle zonden vergeeft; want hij is genadig en barmhartig. (53) En weest tot uwen Heer gekeerd en onderwerpt u aan hem, voor de bedreigde straf u overvalle; want dan zult gij niet geholpen worden. (54) En volgt de uitmuntendste onderrichtingen, die u van uwen Heer zijn nedergezonden, alvorens de straf plotseling op u nederkome, en gij de nadering daarvan niet bemerkt. (55) En eene ziel zegt, helaas! Ik was zorgeloos omtrent mijn plicht nopens God; waarlijk, ik was een spotter. (56)

 

 [French]

et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. (48) Quand un malheur touche l'homme, il Nous invoque. Quand ensuite Nous lui accordons une faveur de Notre part, il dit: «Je ne la dois qu'à [ma] science». C'est une épreuve, plutôt; mais la plupart d'entre eux ne savent pas. (49) Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien; (50) Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ceux de ces gens [les Mecquois] qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance [d'Allah]. (51) Ne savent-ils pas qu'Allah attribue Ses dons avec largesse ou les restreint à qui Il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. (52) Dis: «O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. (53) Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. (54) Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne [le] pressentiez; (55) avant qu'une âme ne dise: «Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car j'ai été certes, parmi les railleurs» (56)

 

 

[German]

Und das Böse dessen, was sie gewirkt haben, wird ihnen deutlich werden, und es wird sie das umschließen, worüber sie zu spotten pflegten. (48) Wenn nun den Menschen ein Schaden trifft, so ruft er Uns an. Dann aber, wenn Wir ihm Unsere Gnade zuteil werden lassen, sagt er: "Dies wurde mir nur auf Grund (meines) Wissens gegeben." Nein, es ist bloß eine Prüfung; jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. (49) Die vor ihnen waren, sagten auch schon so, doch all das, was sie erworben hatten, nutzte ihnen nichts. (50) Und das Böse dessen, was sie gewirkt hatten, erfaßte sie; und diejenigen von diesen, die Unrecht tun, wird (auch) das Böse dessen, was sie gewirkt haben, erfassen; und sie können sich dem nicht entziehen. (51) Wissen sie nicht, daß Allah dem die Mittel zum Unterhalt erweitert und beschränkt, dem Er will? Wahrlich, hierin liegen Zeichen für Leute, die glauben. (52) Sprich: "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. (53) Und kehrt euch zu eurem Herrn, und ergebt euch Ihm, bevor die Strafe über euch kommt; (denn) dann werdet ihr keine Hilfe finden. (54) Und folgt dem Besten, das zu euch von eurem Herrn herabgesandt wurde, bevor die Strafe unversehens über euch kommt, wahrend ihr es nicht merkt (55) damit nicht etwa einer spreche: "O wehe mir um dessentwillen, was ich gegenüber Allah versäumte! Denn wahrlich, ich gehörte zu den Spöttern" (56)

 

 [Hindi]

और जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयाँ उनपर प्रकट हो जाएँगी। और वही चीज़ उन्हें घेर लेगी जिसकी वे हँसी उड़ाया करते थे (48) अतः जब मनुष्य को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वह हमें पुकारने लगता है, फिर जब हमारी ओर से उसपर कोई अनुकम्पा होती है तो कहता है, "यह तो मुझे ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ।" नहीं, बल्कि यह तो एक परीक्षा है, किन्तु उनमें से अधिकतर जानते नहीं (49) यही बात वे लोग भी कह चुके है, जो उनसे पहले गुज़रे है। किन्तु जो कुछ कमाई वे करते है, वह उनके कुछ काम न आई (50) फिर जो कुछ उन्होंने कमाया, उसकी बुराइयाँ उनपर आ पड़ी और इनमें से भी जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, उनपर भी जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयाँ जल्द ही आ पड़ेगी। और वे काबू से बाहर निकलनेवाले नहीं (51) क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी-तुली कर देता है? निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ है जो ईमान लाएँ (52) कह दो, "ऐ मेरे बन्दो, जिन्होंने अपने आप पर ज्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो। निस्संदेह अल्लाह सारे ही गुनाहों का क्षमा कर देता है। निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील, अत्यन्त दयावान है (53) रुजू हो अपने रब की ओर और उसके आज्ञाकारी बन जाओ, इससे पहले कि तुमपर यातना आ जाए। फिर तुम्हारी सहायता न की जाएगी (54) और अनुसर्ण करो उस सर्वोत्तम चीज़ का जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक यातना आ जाए और तुम्हें पता भी न हो।" (55) कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति कहने लगे, "हाय, अफ़सोस उसपर! जो कोताही अल्लाह के हक़ में मैंने की। और मैं तो परिहास करनेवालों मं ही सम्मिलित रहा।" (56)

 

[Chinese]

们生前所犯的罪恶,也将对他们显现出来;他们生前所嘲笑的刑罚,将来临他们。 (48) 人遭患难时,就祈祷我;一旦我把我的恩惠赏赐他,他便说:我获得这恩惠,只因我有特殊的知识罢了。不然!那是一种试验,但他们大半不知道。 (49) 在他们之前的人,确已说过这样的话了;但他们所获的财产,对于他们没有裨益, (50) 故他们已遭受自己所干的罪恶的果报。这些人中不义的人们,将遭受自己所干的罪恶的果报,他们绝不能逃避天谴。 (51) 难道他们还不知道吗?真主欲使谁的给养宽裕,就使他宽裕;欲使谁的给养窘迫,就使他窘迫。对于信道的民众,此中确有许多迹象。 (52) (你说:)我的过分自害的众仆呀!你们对真主的恩惠不要绝望,真主必定赦宥一切罪过,他确是至赦的,确是至慈的。 (53) 在刑罚来临你们,而你们不获援助以前,你们当归依你们的主。 (54) 在刑罚不知不觉地忽然降临你们以前,你们应当遵从你们的主降示你们的最美的训辞。 (55) 以免任何人呜呼痛哉!我已怠慢了对真主应尽的义务,我确是亏折者。 (56)

 

[Japanese]

かれらの稼いだ,沢山の悪事に出合い,嘲笑していたものが,かれらを取り囲むであろう。 (48) 人は災厄に会うとわれに祈る。だがわれがそれを恩恵に変えると,「本当に,自分の知識によるものであった」と言う。いや,これも一つの試みである。だがかれらの多くは理解しない。 (49) かれら以前の者も,このように言った。だがかれらの稼いだものは,益するところなどなかった。 (50) そしてかれらの稼いだ悪い結果の数々が,かれらを襲った。これで不義を行った者は,その行いの悪い諸結果に,やがて直面する。かれらは,(わが計画を)決して砕くことは出来ない。 (51) かれらは,アッラーが御望みの者に糧を広げまた引き締められることを知らないのか。本当にこの中には,信仰する民への印がある。 (52) 自分の魂に背いて過ちを犯したわがしもべたちに言え,「それでもアッラーの慈悲に対して絶望してはならない」アッラーは,本当に凡ての罪を赦される。かれは寛容にして慈悲深くあられる。 (53) あなたがたは懲罰が来る前に,主に梅悟して帰り,かれに服従,帰依しなさい。その(懲罰がやって来た)後では,あなたがたは助からない。 (54) あなたがたが気付かない中,突然懲罰がやって来る前に,主からあなたがたに下された最も善い(道)に従え。 (55) 魂がこのように言わないよう。『ああ情ない,わたしはアッラーヘ(自分の義務を)怠っていた。本当にわたしは嘲笑者の一人であった。』 (56)

 

[Spanish]

y se les hará evidente el mal que hicieron [en vida]: y así se verán arrollados por esa verdad de la que solían burlarse. (48) PUES [así es:] cuando la desgracia aflige al hombre, invoca Nuestra ayuda; pero cuando le concedemos un favor de Nuestra gracia, dice [para sí]: “¡Esto me ha sido dado gracias a la sabiduría [que poseo]!”¡No, esta [concesión de gracia] es una prueba: pero la mayoría no lo entienden! (49) Lo mismo dijeron [para sí muchos de] los que les precedieron; pero de nada les sirvió todo lo que habían conseguido: (50) pues todas las malas acciones que hicieron cayeron [después] sobre ellos. Y [lo mismo les ocurrirá a] estos que [ahora] se empeñan en hacer el mal: todas las malas acciones que hagan caerán [después] sobre ellos, y no conseguirán eludir [a Dios]. (51) ¿Es que no saben que es Dios quien da el sustento en abundancia, o en medida escasa, a quien Él quiere?¡Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para una gente dispuesta a creer! (52) DI: “[Así habla Dios:] ‘¡Oh siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos! ¡No desesperéis de la misericordia de Dios: ciertamente, Dios perdona todos los pecados --pues, en verdad, sólo Él es indulgente, dispensador de gracia!’” (53) Así pues, volveos a vuestro Sustentador [solo] y someteos a Él antes de que os llegue el castigo, pues entonces no seréis auxiliados. (54) Y antes de que os llegue el castigo de improviso, sin que os apercibáis [de su inminencia], seguid la más excelente [de las enseñanzas], que os ha sido revelada por vuestro Sustentador (55) para que ningún ser humano tenga que decir [en el Día del Juicio]: “¡Ay de mí, que falté a mi deber para con Dios, pues fui, ciertamente, de los que se burlaban [de la verdad]!” – (56)

 

 [Albanian]

u shfaqen atyre të këqiat që i kanë bërë dhe do t’i kaplojë dënimi të cilin e përqeshnin. (48) Kur njeriut i bie ndonjë e keqe, ai na lutet Neve, e kur pas kësaj i afrojmë një të mirë prej Nesh, thotë: “Kjo më është dhënë vetëm pse kam ditur”. Jo, por kjo është vetëm një sprovim, e shumica e tyre nuk e dinë. (49) Kështu thonin edhe ata që ishin para tyre, prandaj nuk patën dobi nga ajo që patën fituar, (50) prandaj, i goditi ata dënimi i të këqiave që kanë punuar. Por, dhe ata që kanë bërë zullum prej këtyre (kurejshit), do t’u bie dënimi për të këqiat që kanë bërë, e nuk do të mund t’i ikin (dënimit). (51) A nuk e dinë ata se Perëndia i afron furnizim të bollshëm kujt të dojë, e ia ngushton (kujt të dojë); me të vërtetë, në këtë ka argumente për popullin që beson. (52) Thuaj: “O robërit e mi, që i keni bërë keq vetvetes, mos e humbni shpresën në mëshirën e Perëndisë! Perëndia, me siguri, i falë të gjitha mëkatet. Ai, me të vërtetë, është falës dhe përdëllimtar. (53) Kthehuni kah Zoti juaj dhe përuluni para Tij, para se t’u vijë dënimi, sepse, pastaj nuk do të keni ndihmë. (54) Dhe, pasoni atë më të bukurën që u është shpallur (Kur’anin) nga Zoti juaj, para se t’ju vie dënimi papritmas, pa e hetuar atë, (55) e njeriu të thotë: “Mjer për mua që nuk i kam kryer obligimet ndaj Perëndisë, e madje edhe jam tallur (me besimtarët)!” (56)

 

 [Tatar]

Аларның дөньяда кәсеп иткән явызлыклары алларында заһир булыр, вә аларга Коръән аятьләрен вә пәйгамбәр сүзләрен мәсхәрә кылуларының ґәзабы тиешле булыр. (48) Әгәр кешене бәла-каза тотса, Безгә дога кылыр соңра аңа бәла-каза урынына нигъмәт бирсәк, ул исә – бу нигъмәт кәсеп итә белүемнән бирелде, дияр. Бәлки ул нигъмәт аңа фетнә вә сынау гынадыр, ләкин аларның күбрәге белмиләр. (49) Ул сүзне үлекләр дә әйтерләр иде, ләкин аларның кәсеп иткән нәрсәләре Безнең ґәзаб килгәндә һич файда бирмәде. (50) Вә явыз кәсепләренең җәзасы аларга иреште, вә пәйгамбәргә вә мөселманнарга золым иткән мөшрикләргә дә кәсеп иткән авызлыкларының җәзасы ирешер. Алар Безне гаҗиз итә алмаслар. (51) Әллә белмиләрме Аллаһ теләгән бәндәсенә киң ризык бирер, вә теләгән бәндәсенә тар ризык бирер, Аллаһуның бу эшендә Мөэминнар өчен гыйбрәтләр бар. (52) Минем мөэмин бәндәләремә әйткел: "Ий бәндәләрем, гөнаһ кылып үзегезгә зарар иткән булсагыз, Аллаһуның рәхмәтеннән өмет өзмәгез, чөнки тәүбә итеп төзәлгәндә Аллаһ гөнаһларны ярлыкаучыдыр, Ул – Аллаһ ярлыкаучы вә рәхимледер. (53) Вә Аллаһуга инәбатлы булыгыз һәм ґәзаб килмәс борын Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз вә Аңа итагать итегез, бит ґәзаб килсә, сезгә ярдәм бирелмәс. (54) Вә сезне сиздермичә генә кинәттән Аллаһ ґәзабы тотмас борын Раббыгыздан иңдерелгән аятьләрнең күркәмрәгенә иярегез, ягъни Аллаһ кушкан эшләрне эшләгез вә Ул тыйган эшләрдән тыелыгыз. (55) Аллаһуга гыйбадәт илә итәгатькә ашыгыгыз, Аллаһуның әмерләрендә кимчелек кылганым өчен миңа хәсрәт килде диюдән элек, вә инсафсыз кеше бидеґәтләрне яклап, Коръән хөкемнәрен мәсхәрә итәдер идем, дияр. (56)

 

 [Uyghur]

ئۇلارغا ئۇلارنىڭ (دۇنیادا) قىلغان یامان ئىشىلىرى ئاشکارا بولىدۇ، ئۇلارنىڭ (دۇنیادىکى چاغدا پەیغەمبەرنىڭ دەۋىتىنى) مەسخىرە قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئۇلارنى (قاتتىق) ئازاب ئورىۋالىدۇ (48) ئىنسانغا بىرەر مۇسىبەت یەتسە، بىزگە دۇئا قىلىپ (ئىلتىجا قىلىدۇ)، ئاندىن ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلىپ بىرەر نېمىتىمىزنى ئاتا قىلساق، ئۇ: «بۇ نېمەت ماڭا ئۆز ئىلمىمدىن (یەنى پەزلىمدىن، ئەمگىکىمدىن، تىرىشچانلىقىمدىن، رىزىق تېپىشنىڭ یوللىرىنى بىلگەنلىکىمدىن) کەلدى» دەیدۇ. (ئىش ئۇ ئویلىغاندەک ئەمەس) بەلکى ئۇ سىناقتۇر (یەنى نېمەت ئاتا قىلىش بىلەن، ئۇنى ئىتائەت قىلامدۇ؟ ئاسىیلىق قىلامدۇ؟ دەپ سىنایمىز). لېکىن ئۇلارنىڭ تولىسى (بۇنى) بىلمەیدۇ (49) مۇنداق سۆزنى ئۇلاردىن ئىلگىرىکىلەرمۇ قىلغان، ئۇلارنىڭ ئېرىشکەن مال - مۈلۈکلىرى ئۇلارغا ئەسقاتمىدى (50) ئۇلار (دۇنیادا) قىلغان یامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتى. بۇلارنىڭ ئىچىدىکى زۇلۇم قىلغانلارمۇ قىلغان یامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ، ئۇلار ئازابىمىزدىن قۇتۇلالمایدۇ (51) ئۇلار بىلمەمدۇکى، اﷲ (سىناش یۈزىسىدىن) خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى کەڭ قىلىدۇ، (خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدۇ، شەک - شۈبھىسىزکى، بۇنىڭدا ئىمان ئېیتقان قەۋم ئۈچۈن نۇرغۇن ئالامەتلەر بار (52) (ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېیتقىنکى، «(گۇناھلارنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنایەت قىلغان بەندىلىرىم! اﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭلار. اﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ) جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ، شۈبھىسىزکى، اﷲ ناھایىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھایىتى مېھرىباندۇر (53) سىلەرگە ئازاب کېلىپ، یاردەمگە ئېرىشەلمىگىنىڭلاردىن بۇرۇن پەرۋەردىگارىڭلار تەرەپکە قایتىڭلار ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭلار (54) سىلەر تۇیمىغان ھالەتتە سىلەرگە ئازابنىڭ ئۇشتۇمتۇت کېلىشىدىن ئىلگىرى سىلەرگە نازىل قىلىنغان ئەڭ گۈزەل قۇرئانغا ئەگىشىڭلار» (55) ھەر قانداق ئادەم: «اﷲ نىڭ تائىتىدە کەتکۈزۈپ قویغانلىرىمغا ھەسرەت! مەن (اﷲ نىڭ شەرىئىتىنى ۋە دىنىنى) مەسخىرە قىلغۇچىلاردىن ئىدىم» دەپ قالماسلىق ئۈچۈن (56)

 

  [Somali]

Waxaana u muuqday xumaantay kasbadeen, waxaana ku dhacay waxay ku jees jeesi jireen. (48) Markuu dhibtaabto dadku wuu na baryayaa, markaanse siino Nicmo wuxuu dhahaa waxaa la i siiyey waan mutaa, saas ma aha ee waannu imtixaami mase oga badankood. (49) Waxaa saas yidhi kuwii ka horeeyey waxna uma tarin waxay kasbadeen. (50) Waxaana ku dhacay xumaantay kasbadeen, kuwii dulmifalay oo ka mid ahaa kuwaas waxaa ku dhici xumaantey kasbadeen, namana daaliyaan. (51) Miyeyna ogayn inuu Eebe u waasiciyo Rizqiga cidduu doono kuna cidhiidhyo (cidduu doono) arrintaasna waxaa ugu sugan aayad cidii wax rumeyn. (52) Waxaad dhahdaa Nabiyow addoomadayda ku xad gudbay Naftoodow ha ka quusanina naxariista Eebe, Eeba dhaafa danbiyada dhamaantoode, waana dambi dhaafbadane naxariis badane. (53) U noqda Eebihiin una hogaansama ka hor cadaab idiin ku yimaaddoon laydiinkana gargaarayn. (54) Raaca kan wanaagsan e laydiinka soo dajiyey Eebe xaggiisa, ka hor cadaab idinku yimaadda kado, idinkoon ogayn. (55) Ama odhan nafu shaleyte waxaan ku gaboodfalay cibaadada Eebe waxaana ahaa kuwa jees jeesa. (56)   [Italian]

e si manifesteranno i mali che avranno commesso e ciò di cui si burlavano li avvolgerà. (48) Quando una disgrazia lo colpisce, l'uomo Ci invoca. Poi, quando gli concediamo una grazia, dice: “Questo proviene dalla mia scienza!”. Si tratta invece di una tentazione, ma la maggior parte di loro non lo sa. (49) È quel che dicevano coloro che li precedettero, ma ciò che fecero non giovò loro; (50) li colpì il male che avevano fatto. Quelli di loro che sono stati ingiusti presto saranno colpiti dai mali che avranno commesso e non potranno ridurre [Allah] all'impotenza. (51) Non sanno forse che Allah concede a chi vuole e a chi vuole lesina? In ciò vi sono segni per coloro che credono. (52) Di': “O Miei servi, che avete ecceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di Allah. Allah perdona tutti i peccati. In verità Egli è il Perdonatore, il Misericordioso. (53) Tornate pentiti al vostro Signore e sottomettetevi a Lui prima che vi colga il castigo, ché allora non sarete soccorsi. (54) Seguite dunque la meravigliosa rivelazione del vostro Signore prima che, all'improvviso, vi colpisca il castigo mentre non ne avete sentore, (55) [prima] che un'anima dica: "Ahimè, quanto sono stata negligente nei confronti di Allah! Certo sono stato fra coloro che schernivano"; (56)

علیرضا غفوری
۰۴ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]

 

سورة المسد - الجزء الثلاثون

Al-Masad- Juz 30

 

 [Language of the Quran-Arabic]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ ﴿٢ سَیَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤ فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥

 

 [Persian]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

بریده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد)! (۱) هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید! (۲) و بزودی وارد آتشی شعله‌ور و پرلهیب می‌شود؛ (۳) و (نیز) همسرش، در حالی که هیزم‌کش (دوزخ) است، (۴) و در گردنش طنابی است از لیف خرما! (۵)

 

 [Russian]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал! (1) Не помогло ему его богатство и то, что он приобрел. (2) Будет он гореть в огне с пламенем (3) и жена его (тоже) - носильщица дров, (4) на шее у нее - (только) веревка из пальмовых волокон. (5)

 

 [English]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

DOOMED are the hands of him of the glowing countence: and doomed is he! (1) What will his wealth avail him, and all that he has gained? (2) [In the life to come] he shall have to endure a fire fiercely glowing; (3) together with his wife, that carrier of evil tales, (4) [who bears] around her neck a rope of twisted strands! (5)

 

 [Dutch]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

De handen van Aboe Lahab mogen kapotgaan en hij mag zelf kapotgaan. (1) Zijn bezit en wat hij verworven heeft baat hem niet. (2) Hij zal braden in een vuur vol vlammen. (3) En ook zijn vrouw, die het hout aandraagt (4) met om haar nek een koord van touw. (5)

                                                   

[French]

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Que périssent les deux mains d'Abû-Lahab et que lui-même périsse. (1) Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. (2) Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes, (3) de même sa femme, la porteuse de bois, (4) à son cou, une corde de fibres. (5)

 

[German]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs! Und (auch er selbst) soll zugrunde gehen! (1) Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, was er erworben hat (2) er wird in einem flammenden Feuer brennen (3) und seine Frau wird das Brennholz tragen. (4) Um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern. (5)

 

 [Hindi]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया! (1) न उसका माल उसके काम आया और न वह कुछ जो उसने कमाया (2) वह शीघ्र ही प्रज्वलित भड़कती आग में पड़ेगा, (3) और उसकी स्त्री भी ईधन लादनेवाली, (4) उसकी गरदन में खजूर के रेसों की बटी हुई रस्सी पड़ी है (5)

 

[Chinese]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

愿焰父两手受!他必定受, (1) 他的财产, 和他所得的, 将无裨于他, (2) 他将入有焰的烈火, (3) 他的担柴的妻子, 也将入烈火, (4) 她的上系著一条坚实子。 (5)

 

 [Japanese]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

アブー・ラハブの両手は滅び,かれも滅びてしまえ (1) かれの富も儲けた金も,かれのために役立ちはしない (2) やがてかれは,燃え盛る炎の業火の中で焼かれよう (3) かれの妻はその薪を運ぶ (4) 首に棕櫚の荒縄かけて (5)

 

[Spanish]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

¡PEREZCAN las manos del de rostro encendido, y perezca él! (1) ¿De qué ha de servirle su riqueza, y cuanto ha adquirido? (2) ¡[En la Otra Vida] tendrá que sufrir un fuego llameante, (3) junto con su esposa, esa acarreadora de infamias, (4) [que lleva] alrededor de su cuello una soga de fibras retorcidas! (5)


 [Albanian]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Ju thafshin duart Ebu Lehebit, dhe iu thánë! (1) Nuk i ka ndihmuar atij as pasuria, e as fitimet tjera. (2) Ai, me siguri, do të hudhet në zjarrin flakërues, (3) ashtu dhe gruaja e tij – dru-bartëse; (4) në qafën e saj ka një litar të bërë prej fijeve (të palmës). (5)

 

 [Tatar]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Әбү Ләһәбнең ике кулы корысын һәм һәлак булсын! Һәм һәлак тә булды! (Әбү Ләһәбнең исеме Габдул Ґәзи булып Габдул Мутталлибнең угълы, вә Мухәммәд г-мнең атасы белән бертуган кардәшедер. Мухәммәд г-мнең иң зур дошманы иде, үзе һәм хатыны һәрвакыт пәйгамбәргә һәм мөселманнарга зарар тидерергә тырыштылар). (1) Аңа ґәзабтан котылырга малы һәм кәсеп иткән нәрсәләре һич файда бирмәде. (2) Тиздән ул Әбү Ләһәб ялкынлы утка кереп янар. (3) Дәхи хатыны да утка керер утын күтәргән хәлдә. (4) Ул хатынның муенында хөрмә мунчаласыннан булган бау бардыр. (5)

 

 

[Uyghur]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىککى قولى قۇرۇپ کەتسۇن! (ئەمەلدە) قۇرۇپ کەتتى (1) ئۇنىڭغا مال - مۈلکى ۋە ئېرىشکەن نەرسىلىرى ئەسقاتمىدى (2) ئۇ لاۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا (یەنى دوزاخقا) کىرىدۇ (3) ئۇنىڭ ئوتۇن توشۇغۇچى (یەنى سۇخەنچى) خوتۇنىمۇ لاۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا کىرىدۇ (4) ئۇنىڭ بوینىدا مەھکەم ئېشىلگەن ئارغامچا بولىدۇ (5)

 

  [Somali]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Waxaa khasaaray Gacmihii Abuulahab, halaagmayna. (1) Waxna uma tarin Xoolihiisii iyo wuxuu kasbadayna. (2) Wuxuuna gali Naar Olal leh. (3) Haweenaydiisii Qoryaha xambaari jirtayna (waxay gali Naar). (4) Luqunteedana waxaa la yeeli Xadhig Liif ah. (5)   [Italian]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Periscano le mani di Abû Lahab, e perisca anche lui. (1) Le sue ricchezze e i suoi figli non gli gioveranno. (2) Sarà bruciato nel Fuoco ardente, (3) assieme a sua moglie, la portatrice di legna, (4) che avrà al collo una corda di fibre di palma. (5)

 

علیرضا غفوری
۲۶ دی ۹۵ ، ۱۳:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 

 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]


سورة النساء- الجزء الخامس

An-Nisa- Juz 5

 

 [Language of the Quran-Arabic]

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا ﴿٨٢

 

 [Persian]

آیا در [معانی‌] قرآن نمی‌اندیشند؟ و اگر از نزد کسی غیر از خدا بود، در آن اختلاف بسیار می‌یافتند (۸۲)

 

 [Russian]

Разве же они не размыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий. (82)


 [English]

Do they not ponder over the Qur'an? Had it been the word of any other but God they would surely have found a good deal of variation in it. (82)


 [Dutch]

Onderzoeken zij den Koran niet nauwkeurig? Indien die van iemand anders dan God afkomstig was, zouden zij daarin niet menige tegenstrijdigheid gevonden hebben? (82)


 [French]

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions! (82)

 

 

[German]

Sie machen sich keine Gedanken über den Quran. Wäre er von einem anderen als Allah, so würden sie darin gewiß viel Widerspruch finden. (82)

 

 [Hindi]

क्या वे क़ुरआन में सोच-विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता, तो निश्चय ही वे इसमें बहुत-सी बेमेल बातें पाते (82)


 

[Chinese]

道他没有研究《古兰经?假如它不是真主所启示的,他必定发现其中有多差 (82)

 

 [Japanese]

かれらはクルアーンを,よく考えてみないのであろうか。もしそれがアッラー以外のものから出たとすれば,かれらはその中にきっと多くの矛盾を見出すであろう (82)

 

[Spanish]

¿Es que no van a reflexionar sobre este Qur’an? Si procediera de alguien distinto de Dios, ciertamente habrían hallado en él muchas contradicciones. (82)


 

 [Albanian]

A nuk e meditojnë ata Kur’anin! Sikur ai mos të ishte prej Perëndisë, do të gjenin në të shumë kontradiksione. (82)

 

 [Tatar]

Ни өчен күп кешеләр Коръәннең мәгънәсен фикерләп, уйлап карамыйлар? Чын күңелдән фикерләп укысалар, әлбәттә, Коръәннең Аллаһ сүзләре икәнлеген белер иделәр. Әгәр бу Коръән Аллаһудан башка бер кешенең сүзләре булса иде, әлбәттә, кешеләр ул Коръәндә бер-берсенә каршы булган сүзләрне күп табар иделәр. (82)

 

 

[Uyghur]

ئۇلار قۇرئان ئۈستىدە پىکىر یۈرگۈزمەمدۇ؟ ئەگەر قۇرئان (مۇشرىکلار بىلەن مۇناپىقلار گۇمان قىلغاندەک) اﷲ تىن غەیرىنىڭ تەرىپىدىن بولغان بولسا، ئەلۋەتتە، ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىیەتلەرنى تاپقان بولاتتى (82)

 

  [Somali]

Miyeyna Fiirfiirinayn Quraanka, hadduu ka yimid Eebe Agtiisa Meelaan ahayn waxay ka heli lahaayeen dhexdiisa is khilaaf badan. (82)


 

  [Italian]

Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. (82)


علیرضا غفوری
۰۶ دی ۹۵ ، ۰۸:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 


 

[Language of the Quran-Arabic]

[Persian]   [Russian]   [English]  [Dutch]   [French]   [German]   [Hindi]  [Chinese]   [Japanese]   [Spanish]   [Albanian]   [Tatar]  [Uyghur]    [Somali]   [Italian]سورة فاطر- الجزء الثانی والعشرون

Fatir- Juz 22

 

 [Language of the Quran-Arabic]

قُلْ أَرَأَیْتُمْ شُرَکَاءَکُمُ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَیْنَاهُمْ کِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَیِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن یَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠ إِنَّ اللَّـهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا ﴿٤١ وَأَقْسَمُوا بِاللَّـهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِیرٌ لَّیَکُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِیرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢ اسْتِکْبَارًا فِی الْأَرْضِ وَمَکْرَ السَّیِّئِ ۚ وَلَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِیلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِیلًا ﴿٤٣ أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا کَانَ اللَّـهُ لِیُعْجِزَهُ مِن شَیْءٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ کَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا ﴿٤٤

 

 [Persian]

بگو آیا شریکانی را که به جای خداوند قائلید نگریسته‌اید، به من بنمایانید چه چیزی را در زمین آفریده‌اند؟، یا آیا در [آفرینش‌] آسمانها شرکتی داشته‌اند؟ یا آیا به آنان کتابی داده‌ایم که ایشان بر مبنای آن حجتی [در دست‌] دارند؟ حق این است که ستمکاران [مشرک‌] به یکدیگر وعده‌ای جز فریب نمی‌دهند (۴۰) بی‌گمان خداوند آسمانها و زمین را از زوال نگه می‌دارد، و اگر بخواهند زوال یابند هیچ کس جز او نگاهشان نمی‌دارد، او بردبار آمرزگار است‌ (۴۱) و سخت‌ترین سوگندهایشان را به [نام‌] خدا یاد کنند که اگر [پیامبر] هشداردهنده‌ای به نزد آنان می‌آمد، از هر یک از امتها [یهود و نصارا] رهیافته‌تر می‌شدند، و چون هشداردهنده‌ای به نزدشان آمد، جز بر گریزشان نیفزود (۴۲) و این از سر استکبار در این سرزمین و بدسگالی بود، و بدسگالی جز به صاحب آن باز نمی‌گردد، آیا جز سنت پیشینیان را انتظار می‌کشند؟ پس هرگز در سنت الهی تبدیلی نمی‌یابی، و هرگز در سنت الهی تغییری نمی‌یابی‌ (۴۳) آیا در زمین سیر و سفر نکرده‌اند که بنگرند سرانجام کسانی که پیش از ایشان بودند و از ایشان نیرومندتر بودند، چگونه بوده است؟ و هیچ چیز در آسمانها و زمین از [حیطه قدرت‌] خداوند نتواند گریخت، چرا که او دانای تواناست‌ (۴۴)

 

 [Russian]

Скажи: "Видели ли вы ваших сотоварищей, к которым взываете помимо Аллаха? Покажите, что они сотворили на земле? Или у них есть участие на небесах? Или Мы даровали им книгу и они имеют ясное знамение от нее?" Нет! Обещают неправедные друг другу только обольщение. (40) Поистине, Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. А если бы они исчезли, то никто бы их не удержал после Него; Он ведь - кроток, прощающ! (41) И клялись они Аллахом - величайшей их клятвой: если придет к ним напоминающий, то они станут прямее, чем какая-либо община. Когда же пришел к ним увещатель, то добавил им только отвращение (42) их превознесением на земле и ухищрением зла. Но злое ухищрение окружает только обладателей его. Никогда не найдешь для пути Аллаха изменения! (43) Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Были они мощнее их силой, но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. Он - знающий, мощный! (44)

 

 [English]

Say: "Look at the compeers you invoke apart from God. Show me, what of the earth have they created, or what shares have they in the heavens?" Or have We given them a Book whose testimony they possess? Not in the least. What the unbelievers have been promising one another is nothing but deceit. (40) Verily God holds the heavens and the earth in position lest they deviate; and if they deviated there will be none to hold them in place, apart from Him He is sagacious and forgiving. (41) The unbelievers swore on oath emphatically that if an admonisher came to them they would be guided better than the other communities. But when the admonisher came to them their aversion for the truth increased, (42) as did their arrogance in the land, and their plotting of evil. But their evil plots will turn back on the plotters themselves. So can they expect anything but what befell the earlier people? You will not find any change in the law of God, nor will you find divine law mutable. (43) Have they not journeyed in the land and seen how the end of those before them, who were far more powerful, came about? There is nothing in the heavens and the earth that can defeat (the law of) God. He is all-knowing and all-powerful. (44)

 

[Dutch]

Zeg: Wat denkt gij van uwe godheden, welke gij naast God aanroept? Toont mij, welke gedeelte der aarde zij hebben geschapen; of hadden zij eenig deel in de schepping der hemelen? Hebben wij den afgodendienaars eenig boek met openbaringen gegeven, waaruit zij eenig bewijs zouden kunnen ontleenen tot wettiging hunner handelwijze? Neen! maar de goddeloozen doen elkander slechts bedriegelijke beloften. (40) Waarlijk, God schoort de hemelen en de aarde, opdat zij niet zouden bezwijken, en indien zij bezweken, zou, buiten hem, niemand die kunnen ondersteunen. Hij is genadig en barmhartig. (41) De Koreïshieten hebben met een plechtigen eed bij God gezworen, dat indien er een prediker tot hen ware gekomen, zij volgzamer zouden zijn geleid geworden dan eenig ander volk; maar nu een prediker tot hen gekomen is, heeft dit slechts den afkeer van de waarheid in hen vermeerderd. (42) Evenals hunne verwaandheid op aarde en hunne booze verzinsels: maar de booze verzinsels zullen alleen de uitdenkers daarvan omstrikken. Verwachten zij iets anders dan de straf, waarmede de ongeloovigen van vroegere tijd werden vergolden? Want gij zult geene verandering in Gods bevel opmerken. Gij zult geenerlei wijziging in Gods weg vinden. (43) Zijn zij niet over de aarde gegaan, en hebben zij niet gezien, wat het einde was van degenen, die vóór hen waren, hoewel zij machtiger en sterker waren dan zij? God wordt niet gedwarsboomd door eene zaak, noch in den hemel noch op aarde; want hij is wijs en machtig. (44)[French]

Dis: «Voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-Nous apporté un Livre qui contienne des preuves [pour ce qu'ils font?]» Non! Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. (40) Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et Pardonneur. (41) Et ils ont juré solennellement par Allah, que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur (Muhammad) leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, (42) par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. (43) N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien, dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Car Il est certes Omniscient, Omnipotent. (44)

 

 

[German]

Sprich: "Habt ihr die Götter gesehen die ihr statt Allah anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschufen. Oder haben sie einen Anteil (im Reich) der Himmel?" Oder haben Wir ihnen ein Buch gegeben woraus sie einen Beweis hätten (entnehmen können)? Nein, die Ungerechten verheißen einander nur Trug. (40) Wahrlich, Allah hält die Himmel und die Erde, damit sie nicht weichen. Und würden sie weichen, so gäbe es keinen außer Ihm, der sie halten könnte. Wahrlich, Er ist Nachsichtig, Allverzeihend. (41) Und sie schworen bei Allah ihre festen Eide; wenn ein Warner zu ihnen käme, würden sie der Führung besser folgen als eines der anderen Völker. Doch als dann in der Tat ein Warner zu ihnen kam, so bestärkte sie das nur in ihrer Abneigung. (42) (Sie sind) in Hochmut auf Erden und böse im Planen. Doch der böse Plan fängt nur seine Urheber ein. Erwarten sie denn etwas anderes als das Vorgehen gegenüber den Früheren? Aber in Allahs Vorgehen wirst du nie eine Änderung finden; und in Allahs Verfahren wirst du nie einen Wechsel finden. (43) Sind sie denn nicht im Lande umhergezogen, so daß sie schauen konnten, wie das Ende derer war, die vor ihnen lebten? Und sie hatten mehr Kraft als sie selber. Und nichts vermag Allah in den Himmeln oder auf Erden zu hemmen; denn Er ist Allwissend, Allmächtig. (44)

 

 [Hindi]

कहो, "क्या तुमने अपने ठहराए हुए साझीदारो का अवलोकन भी किया, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने धरती का कौन-सा भाग पैदा किया है या आकाशों में उनकी कोई भागीदारी है?" या हमने उन्हें कोई किताब ही है कि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण उनके पक्ष में हो? नहीं, बल्कि वे ज़ालिम आपस में एक-दूसरे से केवल धोखे का वादा कर रहे है (40) अल्लाह ही आकाशों और धरती को थामे हुए है कि वे टल न जाएँ और यदि वे टल जाएँ तो उसके पश्चात कोई भी नहीं जो उन्हें थाम सके। निस्संदेह, वह बहुत सहनशील, क्षमा करनेवाला है (41) उन्होंने अल्लाह की कड़ी-कड़ी क़समें खाई थी कि यदि उनके पास कोई सचेतकर्ता आए तो वे समुदायों में से प्रत्येक से बढ़कर सीधे मार्ग पर होंगे। किन्तु जब उनके पास एक सचेतकर्ता आ गया तो इस चीज़ ने धरती में उनके घमंड और बुरी चालों के कारण उनकी नफ़रत ही में अभिवृद्धि की, (42) हालाँकि बुरी चाल अपने ही लोगों को घेर लेती है। तो अब क्या जो रीति अगलों के सिलसिले में रही है वे बस उसी रीति की प्रतिक्षा कर रहे है? तो तुम अल्लाह की रीति में कदापि कोई परिवर्तन न पाओगे और न तुम अल्लाह की रीति को कभी टलते ही पाओगे (43) क्या वे धरती में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ है जो उनसे पहले गुज़रे हैं? हालाँकि वे शक्ति में उनसे कही बढ़-चढ़कर थे। अल्लाह ऐसा नहीं कि आकाशों में कोई चीज़ उसे मात कर सके और न धरती ही में। निस्संदेह वह सर्वज्ञ, सामर्थ्यमान है (44)

 

[Chinese]

说:你们告诉我吧,你们舍真主而祈祷的那些配主,怎么应受崇拜呢?你们告诉我吧!他们曾独自创造了大地的哪一部分呢?还是他们曾与真主共同创造诸天呢?还是真主曾授予他们一本经典,而他们是依据那本经典中的许多证呢?不然,不义者仅以欺骗互相应许 (40) 真主的确维持天地,以免毁灭;如果天地要毁灭,则除真主外,任何人不能维持它。他确是至容的,确是至赦的 (41) 们指真主而发出的最严重的誓言说:如果有一个警告者来临我们,那末,我们遵循正道必甚过任何一个民族。当警告者来临们的时候,他们却更加悖谬 (42) 在地方上更加自大,更加图谋不轨。阴谋只困其创造者,他们除了等待古人所遭受的常道外,还能等待什么呢?对于真主的常道,你绝不能发现任何变更;对于真主的常道,你绝不能发现任何变迁 (43) 难道他们没有在大地上旅行,以观察前人的结局是怎样的吗?前人比他们势力更大。真主是天地间任何物不能使他无奈的,他确是全知的,确是全能的 (44)

 

 [Japanese]

てやるがいい。「あなたがたがアッラーの外に祈る,あなたがたが配する(神々)について考えたことがあるのか。地上にかれらの創造したものがあるのか。 れともかれらのために天からの協力者があるのか。われに示しなさい。それともそのような(アッラーに同位者が居るということ)証拠を示す啓典をわれがか らに与えたとでもいうのか。いや,悪い行いの者たちは,只欺瞞によって互いに約束しあっているのに過ぎない (40) 本当にアッラーは,天と地の運行が外れないよう支えられる。もしそれら両者が,外れることがあるならば,かれをおいて何ものもこれを支え得るものはない。本当にかれは,我慢強い方,何回も赦される方であられる (41) かれらはアッラー(の御名)にかけて,厳粛な誓いをたて,もし警告者が自分たちのところに来るならば,どんな民よりも立派に導かれるであろう(と言っていた)。だが警告者がかれらに来るに及んで,かれらはますます(正しい信仰から)遠ざかるばかりであり (42) 上で高慢にふるまい,悪事の策謀ばかりをしていた。だが悪事の策謀は,その当人に振りかかるだけである。だからかれらは昔の人々の(滅亡した)慣行を待 外はないであろう。それであなたは,アッラーの慣行には代替がないことが分るであろう。また変更も決してないことも分るであろう (43) かれらは地上を旅して,かれら以前の者たちの末路がどうなったかを観察しなかったのか。かれら(昔の者)は,かれらよりも力が優れていた。天にあり地にある何ものも,アッラーを挫くことは出来ないのである。本当にかれは全知にして全能であられる (44)

 

[Spanish]

Di: “¿Habéis considerado [realmente] alguna vez a esos seres o fuerzas a los que atribuís parte en la divinidad de Dios, [y] a los que invocáis junto con Dios? Mostradme qué es lo que han creado en la tierra –o ¿es que [sostenéis que] participan en [el gobierno de] los cielos?”¿Les hemos dado acaso una escritura divina en cuya evidencia puedan apoyarse [para defender sus opiniones]? ¡Qué va! [La esperanza que] los malhechores se dan unos a otros [es] sólo un engaño. (40) Ciertamente, [sólo] Dios sostiene los cuerpos celestiales y la tierra, para que no se desvíen [de sus órbitas] –pues si se desviaran, no hay nadie que pueda sostenerlos una vez que Él haya dejado de hacerlo.[Pero,] ¡en verdad, Él es siempre benigno, indulgente! (41) No obstante, [los que se oponen a la verdad] juran por Dios con sus juramentos más solemnes que si viniera a ellos un advertidor, seguirían su guía mejor que ninguna otra de las comunidades [antiguas había seguido al advertidor que les fue enviado]: pero ahora que ha venido a ellos un advertidor, [su llamamiento] no hace sino aumentar su aversión, (42) su conducta arrogante en la tierra, y su perversa invención [de argumentos en contra de los mensajes de Dios].Pero [al final.] esas malvadas intrigas no envolverán sino a sus autores; y ¿qué pueden esperar sino [que se les imponga] la suerte de aquellos [pecadores] de épocas pasadas?Así [es]: ¡no hallarás cambio alguno en el proceder de Dios; y no hallarás desviación alguna en el proceder de Dios! (43) ¿Es que no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron aquellos [incrédulos] que vivieron antes que ellos y que eran [mucho] más poderosos que ellos? ¿Y [no ven] que nada en los cielos ni en la tierra puede frustrar [la voluntad de] Dios, pues Él es, en verdad, omnisciente, infinito en Su poder? (44) [Albanian]

Thuaju atyre: “A i keni pa shokët tuaj (idhujt) që i adhuroni, përveç Perëndisë? Më tregoni Mua – se çka kanë krijuar ata në Tokë ose a kanë marrë pjesë në krijimin e qiejve, ose a u kemi dhënë Ne atyre një Libër, e ata në të kanë argument për këtë (çështje)?” Jo, por zullumqarët i premtojnë njëri-tjetrit vetëm mashtrime. (40) Me të vërtetë, Perëndia mbron ekuilibrin e qiejve dhe Tokës nga shkatërrimi. E, nëse ato nisen kah shkatërrimi, askush nuk mund t’i mbrojë, pos Tij. Me të vërtetë, Ai është i butë (nuk nxiton për të dënuar), dhe falës (i mëkateve). (41) Dhe, ata janë betuar në Perëndinë, me betimin e rëndë (që) nse iu vie paralajmërues, ata – në të vërtetë, do të jenë ndër më të udhëzuarit nga çdo popull tjetër. E, pasi iu erdhi atyre paralajmëruesi, (kjo) vetëm ua shtoi largimin (prej rrugës së drejtë), (42) (për) mendjemadhësinë në Tokë dhe dinakëritë e shëmtuara që e godasin vetëm pronarin e tij. Vallë, a presin ata diçka tjetër pos dispozitës së atyre të mëparshmëve? Ti, me të vërtetë, nuk mund të gjesh ndryshim në dispozitën e Perëndisë dhe as që do të gjesh transformim në dispozitën e Perëndisë. (43) Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë e të shohin si ka qenë përfundimi i të mëparshmëve, e të cilët kanë qenë më të fortë se këta? Dhe, Perëndisë nuk mund t’i ikë (shpëtojë) asgjë, (as) në qiej as në Tokë. Ai, me të vërtetë, është i Gjithëdijshëm dhe i pushtetshëm për çdo gjë. (44)

 

 [Tatar]

Мөшрикләргә әйт: "Күрәсезме, Аллаһудан башка Илаһә тоткан сынымнарыгыз җир өстендә нәрсә халык кылдылар, миңа күрсәтегез!" Яки аларның күкләрне халык кылуда Аллаһ белән бертигез Илаһәлары бармы, яки Без аларга Аллаһуның шәриге тиңдәше бар дип өйрәткән китапны иңдердекме, мөшриклекне шул китаптан өйрәнгән булыр иделәр. Мөшрикләрнең берберсенә яхшы сүзләре булмас, мәгәр сынымнарыгызга гыйбадәт кылыгыз, алар сезгә шәфәгать итәрләр дип берберсен алдарлар. (40) Аллаһ җирне вә күкләрне төшеп китүләреннән үзенең кодрәте белән тотадыр, әгәр җир вә күкләр урыннарыннан китсәләр, соңра аларны Аллаһудан башка тотып калучы һич булмас иде. Ул – Аллаһ йомшаклык кылучы вә ярлыкаучы булды. (41) Мәккә мөшрикләре, Коръән иңмәс борын, Аллаһ исеме илә ант итеп әйттеләр: "Әгәр безгә Аллаһудан китап иңеп пәйгамбәр килсә, яһүд белән насарага караганда без туры юлга ныграк күнелгән булыр идек", – дип. Аларга Коръән белән пәйгамбәр килгәч, аларга Ислам диненнән өркеп качуны гына арттырды. (42) Җир өстендә тәкәбберлек һәм явыз мәкерләр кылганнары хәлдә кабахәт эшләр, явыз мәкерлекләр, әлбәттә, кылучыларның үзләренә кайтыр, алар көтмиләр Аллаһудан башканы, мәгәр Аллаһуның әүвәлге ґәзаб кылган гадәтен көтәләр, әлбәттә Аллаһуның гадәте алмашынуны тапмассың, һәм Аллаһуның гадәте үзгәрмәс, кәферләрне ґәзабсыз калдырмас. (43) Әйә алар гыйбрәт күзе белән карап җир өстендә йөрмиләрме, үзләреннән әүвәлге кәферләрнең ахыр хәлләренә карамыйлармы – ничек һәлак булганнар, ул һәлак булган кешеләр куәттә болардан артык иделәр. Җирдә вә күкләрдә Аллаһуны һичбер зат, һичбер нәрсә гаҗиз, көчсез итә алачак түгел. Аллаһ барча нәрсәне белүче вә һәр нәрсәгә көче җитүче. (44)

 

[Uyghur]

ئېیتقىنکى، «ئېیتىپ بېقىڭلارچۇ؟ سىلەر اﷲ نى قویۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭلار (نېمە بىلەن چوقۇنۇشقا لایىق بولدى؟) ماڭا ئېیتىپ بېرىڭلارکى، ئۇلار زېمىندىن نېمىلەرنى یاراتتى؟ یا ئۇلار ئاسمانلارنى اﷲ بىلەن بىرلىکتە یاراتتىمۇ؟ یا ئۇلارغا بىز بىر کىتاب بەرگەن بولۇپ، ئۇلار شۇ کىتابتىکى روشەن دەلىللەرگە ئاساسلىنامدۇ؟» ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، زالىملار بىر - بىرىگە پەقەت یالغاننىلا ۋەدە قىلىشىدۇ (40) اﷲ ھەقىقەتەن ئاسمانلارنى ۋە زېمىننى (قۇدرىتى ۋە گۈزەل ھېکمىتى بىلەن) چۈشۈپ کېتىشتىن توختىتىپ تۇرىدۇ. ئەگەر ئۇلار چۈشۈپ کەتسە، ئۇلارنى ھېچ ئەھەدى توختىتىپ تۇرالمایدۇ. اﷲ ھەقىقەتەن ھەلىمدۇر (یەنى کۇففارلار ئازابقا تېگىشلىک بولسىمۇ، ئۇلارنى جازالاشقا ئالدىراپ کەتمەیدۇ)، ناھایىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر (41) ئۇلار ئۆزلىرىگە ئاگاھلاندۇرغۇچى (یەنى پەیغەمبەر) کەلسە، ھەر قانداق ئۈممەتکە قارىغاندا ئەڭ ھىدایەت تاپقۇچى بولىدىغانلىقلىرى بىلەن قاتتىق قەسەم ئىچىشتى. ئۇلارغا ئاگاھلاندۇرغۇچى کەلگەن چاغدا (ھىدایەتتىن) تېخىمۇ یىراق بولۇشتى (42) (بۇنداق بولۇشى) ئۇلارنىڭ زېمىندا تەکەببۇرلۇق قىلغانلىقلىرى ۋە ھىیلە - مىکىر ئىشلەتکەنلىکلىرىدىندۇر. ھىیلە - مىکىرنىڭ ۋابالى پەقەت ھىیلە - مىکىر ئىشلەتکەن ئادەمنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ، ئۇلار پەقەت ئىلگىرىکى ئۈممەتلەرگە قوللىنىلغان (اﷲ نىڭ ئۇلارنى ھالاک قىلىش ۋە جازالاشتىن ئىبارەت) یولىنىلا کۈتىدۇ، اﷲ نىڭ (مەخلۇقاتلار ئۈستىدە قوللانغان) یولىدا ھەرگىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى کۆرمەیسەن، اﷲ یولىدا ھەرگىز یۆتکىلىشنىمۇ (یەنى ئازابنىڭ ئازابقا تېگىشلىک بولغانلار ئۈستىدىن باشقىلارنىڭ ئۈستىگە یۆتکىلىشىنى) کۆرمەیسەن (43) ئۇلار زېمىندا سەیر قىلىپ، ئۇلاردىن ئىلگىرىکىلەر (یەنى ھالاک بولغان ئۈممەتلەر) نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى کۆرمىدىمۇ؟ ئۇلار (یەنى ئۆتکەنکى ئۈممەتلەر) بۇلاردىن تېخىمۇ کۈچلۈک ئىدى. ئاسمانلاردىکى ۋە زېمىندىکى ھېچ نەرسە اﷲ نى ئىلاجسىز قالدۇرالمایدۇ. اﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىگە قادىردۇر (44)

 

  [Somali]

Ka warrama shariigyada aad baryeysaan ood (caabudaysaan) Eebe ka sokor, i tusiya waxay abuureendhulka, ama wadaag ah oy ku leeyihiin samooyinka, mise waxaan siinay Kitaab oo ay xujeesan, saas ma aha ee gaalada qaarkood qaar uma yabooho waaxaan Dhagar ahayn. (40) Eebaa ka haya Samooyinka iyo dhulka inay gilgishaan (oo tagaan), haday gilgishaana waxaan Eebe ahayn oo qaban ma jiro, Eebena waa dulbadane dhaafid badan. (41) Waxay ugu dhaarteen Eebe dhaar adag hadduu uyimaado udige inay noqdaan kuwa ka hanuunsan (ka toosan) umadaha kale, markuu uyimid digihiina uma siyaadinin waxaan carar ahayn. (42) isku kibrin dhulka iyo dhagar xun darteed, dhagarna xumaan waxaan ahayn ehelkiisa kuma dhaco ee miyaad sugaysaan waxaan wadadii kuwii hore ahayn, mana helaysid sunnada Eebe wax badala, ma helaysid sunnada Eebe wax wareejiya. Miyeyna ku soconin dhulka ooyna dayeeynin siday noqotay cidhibtii kuwii ka horreeyey gaaladii Makaad, waxay ahaayseen kuwo ka xoogbadan, Ebana wax ku cajisiya (daaliya) ma jiro Samooyinka iyo dhulka dhexdooda midna, waana oge wax walba kara. (43) Miyeyna ka soconin dhulka ooyna dayeeynin siday noqotay cidhibtii kuwii ka horreeyey gaaladii Makaad, waxay ahaayeen kuwo ka xoogbadan, Eebana wax ku cajisiya (daaliya) ma jiro Samooyinka iyo dhulka dhexdooda midna, waana oge wax walba kara. (44)


 

  [Italian]

 Di': “Cosa ne pensate dei vostri associati che invocate all'infuori di Allah? Mostratemi quel che della terra hanno creato. Oppure è nella creazione dei cieli che sono associati [ad Allah]? O forse demmo loro un Libro affinché [si appoggino] ad una prova?”. No, quel che gli ingiusti si promettono a vicenda non è che frode. (40) Allah trattiene i cieli e la terra affinché non sprofondino, ché, se sprofondassero, nessuno li potrebbe trattenere all'infuori di Lui. In verità Egli è magnanimo, perdonatore. (41) Giurano [in nome] di Allah, con solenni giuramenti, che se giungesse loro un ammonitore, agirebbero più rettamente di qualsiasi altra comunità. Poi, quando giunge loro un ammonitore, ciò non fa che accrescere la loro avversione, (42) la loro superbia sulla terra e le loro trame malvagie. Ma la trama malvagia non fa che avvolgere i suoi artefici. Si aspettano un'altra consuetudine [diversa] da quella che fu adottata per i loro avi? Non troverai mai un cambiamento nella consuetudine di Allah, non troverai deviazione alcuna nella consuetudine di Allah. (43) Non hanno viaggiato sulla terra? Non hanno visto ciò che è avvenuto a coloro che li precedettero, che [pure] erano più forti di loro? Nulla, nei cieli e sulla terra, potrebbe annullare [la potenza di] Allah. In verità Egli è sapiente, potente. (44)


علیرضا غفوری
۰۹ آذر ۹۵ ، ۰۹:۴۶ موافقین ۰ مخالفین ۰